Sökning: "Strömsund"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Strömsund.

 1. 1. Agitation inför rusdrycksförbud : Folkomröstningen 1922 i Jämtland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jan-Olov Jacobsson; [2022]
  Nyckelord :IOGT; Demokrati; Folkomröstning; Strömsund; Östersund; Jämtland; Vågalen; Ulrikefors. Ströms förendade förbudsvänner.;

  Sammanfattning : This study focuses on the popular election for prohibition in the county of Jämtland in Sweden. The study is based on two scientific questions. The first focuses on which actors had an impact on the results in the local area of Jämtland. The second question focuses on what was done to promote the prohibition. LÄS MER

 2. 2. BALANSERA PÅ GRÄNSEN : - mellan utmaningar och förutsättningar i socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Claudia Niklasson; Niklas Karlsson; [2021]
  Nyckelord :social work; social services; socialtjänst; förutsättningar; socialt arbete; institutionell teori; mindre kommun;

  Sammanfattning : Denna studie visar att en hög grad av tvingande isomorfism präglar den mindre kommunens förutsättningar. Vi har studerat den kommunala socialtjänsten i Strömsunds kommun mellan 2015-2020 och funnit att verksamhetens utmaningar mer eller mindre är konstanta under perioden. LÄS MER

 3. 3. HJÄLP, vi krymper! En studie av anpassningsstrategier för en minskande befolkning i Strömsunds kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Johanna Lundin; Teodor Wester; [2020-08-29]
  Nyckelord :Stad och land; Centrum och periferi; Landsbygdsutveckling; Krympa smart; degrowth; anpassning; tillväxtnorm; Demografi; kommunal planering; Strömsund;

  Sammanfattning : Samhällen som krymper demografiskt är ett globalt fenomen som medför en mängd utmaningar för kommunala beslutsfattare, inte minst ur en planeringsaspekt. Runt om i Europa kan partiella strategier för att hantera befolkningsminskning återfinnas – men finns det strategier som är generellt tillämpbara? För att besvara den frågan undersöks i den här studien hur en krympande kommun i Sverige hanterar och planerar för befolkningsminskningen. LÄS MER

 4. 4. Terroristers operationella säkerhet genom kontraspionage, Förberedelse till terroristbrott i Strömsund och Stockholm

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olof Johansson; [2020]
  Nyckelord :Terrorism; Counterintelligence; Operational security; Attack preparation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Terrorist organisations ability to conduct successful counterintelligence activities to achieve operational security is key in managing a successful terrorist attack. This thesis examines empirical data by using an analytical framework consisting of three complexity levels of terrorist counterintelligence: Basic denial, Adaptive denial, and Covert manipulation. LÄS MER

 5. 5. Mordförsöket i Strömsund : Examensarbete Journalistprogrammet, våren 2017, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. En radiodokumentär om en skjuten imam och en tafflig torped

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Adam Holmertz; Julian Evans; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För en handfull år sedan, i februari 2012, blev en imam och politisk flykting skjuten i Strömsund av en uzbekisk torped. Gärningsmannen dömdes till livstid i mars 2016 och de senare åren har inneburit betydande ökning av flyktingar till Sverige, många med politiska anledningar att fly, och sina egna orsaker att vara oroliga för att bli utsatta för attentat. LÄS MER