Sökning: "Straffproceessuella tvångsmedel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Straffproceessuella tvångsmedel.

  1. 1. Beslag i IT-miljö : - en dragkamp mellan integritet och effektivitet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Sandra Johansson; [2018]
    Nyckelord :Beslag; IT-miljö; Straffproceessuella tvångsmedel; 27 kap. rättegångsbalken;

    Sammanfattning : .... LÄS MER