Sökning: "Straffvärde"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet Straffvärde.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck. En studie om rättsväsendets hantering av hedersrelaterade mål under 2017-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Manuella Demir; [2021-02-12]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Heder; Hedersrelaterat våld och förtryck; Hedersvåld; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersmotiv; Hedersbrott; Straffskärpningsgrund; Försvårande omständighet; Straffvärde; Objektivitetsprincipen; Legalitetsprincipen; Likhetsprincipen; Rättssäkerhet; Kulturella skillnader; Kulturella motiv; Empirisk undersökning; Integrativ rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur rättsväsendet, närmare sagt åklagarna och domstolarna, hanterar hedersrelaterade mål. Fokus ligger på hur rättsläget och rättstillämpningen har sett ut under tidsperioden 2017-2020. LÄS MER

 2. 2. Straffvärdebedömning vid penningtvättsbrott

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Narin Banaee; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt en. criminal law .; Penningtvätt en. money laundering ; penningtvättsbrott en. money laundering offences ; straffvärde en. penal value ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En följd av den nya lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott har varit att ett flertal myndigheter, i diverse rapporter, riktat kritik mot att det råder brist på rättspraxis avseende straffvärdebedömningar i mål om penningtvättsbrott. Utöver dessa myndighetspublikationer är litteraturen om den straffrättsliga regleringen av penningtvättsbrott knapphändig. LÄS MER

 3. 3. Kriminalpolitik eller signalpolitik? – En komparativ studie av försvårande omständigheter vid straffvärdesbedömningen i svensk och dansk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oscar Friedrich; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; försvårande omständigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Diskussionen om skärpta straff för våldsbrott har ökat i Sverige under de senaste åren, och det har i den kriminalpolitiska debatten förekommit utspel om att den danska modellen bör tjäna som förebild för svensk kriminalpolitik. Försvårande omständigheter vid bedömning av brottets straffvärde ger domstolen möjlighet att öka straffvärdet i vissa fall. LÄS MER

 4. 4. Livstids fängelse som normalstraff för mord - är lagstiftarens avsikt förenlig med proportionalitetsprincipen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jakob Isaksson Osmo; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; mord; straffmätning; proportionalitetsprincipen; försvårande omständigheter; livstids fängelse.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The legislator has during the recent years enacted legislation in order to increase the application of life imprisonment for murder. The intention is that cases of murder with aggravating circumstances should lead to life imprisonment. These cases of murder are currently punished with 15 – 18 years in prison. LÄS MER

 5. 5. Arbetsplatsolycka eller arbetsmiljöbrott? – En kvalitativ studie av straffmätningen vid vållande till annans död på arbetsplatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Shadi Nilsson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; arbetsrätt; kvalitativ fallstudie; arbetsplatsolyckor; vållande till annans död; underlåtenhet; medvetet risktagande; vinstsyfte; straffvärdemätning; straffvärde; straffmätning; påföljd; villkorlig dom; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje år dör runt 40 till 60 arbetare på svenska arbetsplatser. För att sätta det i kontext kan nämnas att 43 människor miste livet i dödligt skjutvapenvåld år 2018. LÄS MER