Sökning: "Straffvärde"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet Straffvärde.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck. En studie om rättsväsendets hantering av hedersrelaterade mål under 2017-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Manuella Demir; [2021-02-12]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Heder; Hedersrelaterat våld och förtryck; Hedersvåld; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersmotiv; Hedersbrott; Straffskärpningsgrund; Försvårande omständighet; Straffvärde; Objektivitetsprincipen; Legalitetsprincipen; Likhetsprincipen; Rättssäkerhet; Kulturella skillnader; Kulturella motiv; Empirisk undersökning; Integrativ rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur rättsväsendet, närmare sagt åklagarna och domstolarna, hanterar hedersrelaterade mål. Fokus ligger på hur rättsläget och rättstillämpningen har sett ut under tidsperioden 2017-2020. LÄS MER

 2. 2. Straffet för mord: Tredje gången gillt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Arianit Shabanaj; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; straffvärde; mord; livstids fängelse; tidsbestämt straff;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sa du något eller? – Om provokationers straffmildrande verkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Måns Olsson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; provokation; kränkande beteende; kränkning; straffvärde; förmildrande omständighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Provokationers strafflindrande effekt har länge setts som självklar i såväl det svenska som andra länders rättssystem. 1989 infördes en bestämmelse i Brottsbalken som uttryckligen bekräftade att provokationer, eller ordagrant enligt bestämmelsen ”uppenbart kränkande beteende”, skulle ses som en förmildrande omständighet vid bedömningen av ett brotts straffvärde. LÄS MER

 4. 4. Anfall som bästa försvar - om det svenska straffandets drivkrafter och syften

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olle Jonsson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; nyklassicism; straffrättspolitik; kriminalpolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 1900-talets senare hälft kan straffrätten sägas ha bytt fot – från behandlingsideologi till nyklassicism. Behandlingsideologin betonar brottslingens behov av vård och vilar på individualpreventiv grund. Straff utmäts för att brottslingen ska behandlas till laglydighet. LÄS MER

 5. 5. Lika allvarliga mord - olika straff? - En studie av betydelsen av gärningens relativa svårhet vid omvandling av fängelse på livstid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Arrhén; [2021]
  Nyckelord :Omvandlingslagen; livstids fängelse; livstidsstraff; rättssäkerhet; straffrätt; straffprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the passing of the Act (2006:45) on conversion of life imprisonment (omvandlingslagen), prisoners serving life sentences can apply for conversion from a life sentence to a fixed sentence. The petitions for conversion are adjudicated by Örebro district court. LÄS MER