Sökning: "Strain gage"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Strain gage.

 1. 1. Sensorfinger

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Daniel Silvén; Patrik Karlssson; [2009]
  Nyckelord :Strain gage; Instrumental amplifier; Multisim; PTC Pro Engineer; Wheatstone s Bridge; Life span; Trådtöjningsgivare; Instrumentförstärkare; Multisim; PTC Pro Engineer; Wheatstones Brygga; Livslängd;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete är att ersätta den tidigare lösningen av sensorfingret med andra komponenter, eller hitta en annan sensor med motsvarande funktion.Arbetet har begränsats av att ESAB vill ha ett mekaniskt finger för användarvänlighetens skull. LÄS MER

 2. 2. FEM- analys av standardräls BJV50 : Undersökning av belastningsfall vid vägning av malmvagn UID II

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Erik Svensson; Tero Viitala; [2007]
  Nyckelord :Maskiningenjör; maskinteknik; FEM; järnvägsräls; BJV50; pro mechanica; vägning; räls;

  Sammanfattning : Då godsvagnar skall vägas med trådtöjningsgivare monterade i järnvägsräls finns ett antal faktorer som inverkar på mätresultatet. Denna rapport utreder genom datorbaserade simuleringar hur underlag och hastighet inverkar på töjningen i rälsen och även i viss mån hur deformationen i rälsen påverkas. LÄS MER