Sökning: "Strain gauge"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Strain gauge.

 1. 1. Investigation of High-Temperature Sensors for Tube Monitoring Applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Solcellsteknik

  Författare :Andreas Sving; [2021]
  Nyckelord :high-temperature; thermal spray; laser micromachining; laser cladding; stain gauge; thermocouple;

  Sammanfattning : This report covers the investigation of the next generation of sensors to be used in the sensor based tube system known as SentusysTM. One essential feature of the next generation of sensors is high-temperature endurance. LÄS MER

 2. 2. Measuring the contact pressure during sheet metal forming of automotive components

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Andreas Andersson; [2020]
  Nyckelord :Strain gauge; Blank holder; Stamping dies; Arduino; Trådtöjningsgivare; Plåthållare; Pressverktyg; Arduino;

  Sammanfattning : The competition in the car market in the world is continuously intensifying. To gain an advantage in the market while making a profit, each car manufacturer needs a strong focus on always improving in the technology development. LÄS MER

 3. 3. Wearable EMG sensor och kraftmätning med trådtöjningsgivare

  M1-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Viktor Stedt; [2020]
  Nyckelord :sEMG; BLE; Ardunio nano 33 BLE; Strain gauge; DIY;

  Sammanfattning : Vid träning av baksida lår kan det vara svårt att förstå hur muskeln aktiveras. Genom att visualisera de myoelektriska signalerna från biceps femoris och semimembranosus till den som tränar kan personen få en bättre mind-muscle connection. LÄS MER

 4. 4. Door Simulator - Creating automated tests

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Annie Ydström; [2020]
  Nyckelord :Python; Simulator; PicoScope; Industrial door; Torque measurements; MATLAB; LabView; Instrument control; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report describes the development of a simulator for the simulations if industrial doors. The project has been conducted at ASSA ABLOY Entrance Systems, industrial door solutions in Landskrona. The purpose of this thesis project was to design and implement a system that can replicate the behaviour of an industrial door on a test-rig. LÄS MER

 5. 5. Framtagning och optimering av en paddelsensor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Adnan Mahmutovic; Nahome Micheal; [2020]
  Nyckelord :Strain gauge; kayaking; paddling; paddle sensor; Arduino; wheatstonebridge; Trådtöjningsgivare; kajak; paddling; sensor; Arduino; wheatstonebrygga;

  Sammanfattning : Syftet med detta projekt var att skapa en paddlingssensor vilket mäter paddlingskrafteni flera olika riktningar. Detta uppnås genom att skapa en sensor vars kopplingsschema är i enlighet med en wheatstonebrygga och två trådtöjningsgivare som placeras i strategiskt valda positioner. LÄS MER