Sökning: "Strandlinjer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Strandlinjer.

 1. 1. Multiple expressions of the wheel cross motif in South Scandinavian rock carvings : case studies of Tanum and Enköping in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Yani Ma; [2020]
  Nyckelord :Rock carvings; Southern Scandinavia; wheel cross; intercontextual; materiality; lifeline; comparative analysis; Tanum; Enköping; Hällristningar; södra Skandinavien; hjulkors; interkontextuell; materialitet; livslinje; jämförande analys; Tanum; Enköping;

  Sammanfattning : Scandinavian rock carvings can be described as the special rock art languages that were written by prehistoric humans to express their ideas, beliefs and thoughts. Each piece of figurative motif language might tell a prehistoric story about for instance domestic life, social practice, ritual or cosmology. LÄS MER

 2. 2. En gropkeramisk rundtur på Gotland : GIS-analyser av gropkeramiska lokaler på Gotland och osteologiska bedömningar av resursutnyttjande

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Albin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :pitted ware culture; neolithic; site catchment analysis; site territorial analysis; optimal foraging theory; diet; resource; food; settlement; stone age; seal; shoreline; landscape; gropkeramisk kultur; gotland; mellanneolitikum; diet; resursutnyttjande; näringsfång; boplats; stenålder; säl; strandlinjer; landskap; Ajvide; Alvena; Barshalder; Fridtorp; Grausne; Gullrum; Gumbalde; Hau; Hemmor; Hoburgen; Ire; Kattlunds; Kinner; Tjauls; Rangvide; Rojrhage; Stenstugu; Stora Karlsö; Stora Förvar; Sudergårds; Visby; Västerbjers; Västerbys;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to expand on the understanding of the resource utilisation on the 19 Gotlandic Pitted Ware Culture sites: Ajvide, Alvena, Fridtorp, Grausne, Gullrum,Gumbalde, Hau, Hemmor, Hoburgen, Ire, Kinner/Tjauls, Rangvide, Barshalder, Stenstugu,Stora Förvar, Sudergårds II, Visby, Västerbjers and Västerbys. The study utilises theoretical frameworks such as Site Catchment Analysis, Site Territorial Analysis and Optimal ForagingTheory and is based on two main questions: Which animals did the diet on each site consist of? And are there any apparent connections between diet and topography/environment? To answer these questions, osteological records have been studied to get an idea of the animal food resources utilised on each site. LÄS MER

 3. 3. Rekonstruktion av högsta kustlinjen (HK) med ny nationell höjdmodell (NNH) och LiDAR : En studie över västra Gästrikland

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Geografi

  Författare :Jens Stigson; [2016]
  Nyckelord :Gästrikland; ny nationell höjdmodell; NNH; högsta kustlinjen; HK; LiDAR; GIS;

  Sammanfattning : Denna studie har med hjälp av den nya nationella höjdmodellen (NNH), som bygger på LiDAR-teknik, försökt att i västra Gästrikland hitta och analysera de landskaps- och terrängformer som kallas för högsta kustlinjen (HK). Dessa forna strandlinjer efter den senaste istiden har undersökts tidigare i studieområdet med hjälp av avvägningsinstrument och genom jordprover på 11 lokaler åren 1925-1930 och på 8 lokaler åren 1954-1960. LÄS MER

 4. 4. LiDAR-datans möjligheter : en studie av senglaciala strandvallar i nordöstra Skåne och sydvästra Blekinge

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Benjamin Eliasson; Philip Nilsson; [2016]
  Nyckelord :ArcMap; GIS; Baltiska issjön; LiDAR; strandvallar; strandlinjer; landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : Den relativt nya tekniken LiDAR har gjort det möjligt att undersöka och kartera landformer på ett mer effektivt sätt än tidigare. Syftet med arbetet var att undersöka hur väl LiDAR-data lämpar sig för att studera de strandvallar som finns i nordöstra Skåne och sydvästra Blekinge. LÄS MER

 5. 5. Visualisering av strandlinjens läge kring Hammersta ruin i Nynäshamns kommun 500‒1500 e.Kr.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Karin Persson; [2012]
  Nyckelord :Strandlinjer; Strandförskjutning; Digital terrain model DTM ; GIS;

  Sammanfattning : För ca 11 500 år sedan började Weichselisen smälta bort från Stockholmsregionen och trycket som ismassan utövade på jordskorpan började sakta lätta. Sedan dess har markytan inom de tidigare istäckta områdena arbetat för att återfå sitt jämviktsläge. LÄS MER