Sökning: "Strandskydd"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet Strandskydd.

 1. 1. Förbättring av strandskydd för att möta aktuella behov och intressen : En fallstudie av San Carlos de Bariloche, Argentina

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Tilde Ericsson; Emil Lindblom; [2020]
  Nyckelord :Shore protection; Shore protection legislation; Argentina.; Strandskydd; Strandskyddslagstiftning; Argentina;

  Sammanfattning : Strandområdens attraktivitet skapar intressekonflikter mellan allmänhetens rätt till stranden och privata intressens vilja att bygga vid vatten. Detta skapar ett behov av en fungerande lagstiftning som tillgodoser det olika intressena. LÄS MER

 2. 2. Striden om stranden : LIS-dispensernas politik och praxis

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Johan Holmgren; [2020]
  Nyckelord :Environmental law; beach protection; LIS; environmental politics; commodification; power; Miljölagstiftning; strandskydd; LIS; miljöpolitik; kommodifiering; makt;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur olika aktörer inom politik och juridik ser på landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden, som syftar till att bidra till landsbygdskommuners ekonomiska och demografiska utveckling i strandnära områden. Det empiriska materialet består uteslutande av domstolsreferat från Mark- och miljööverdomstolen samt riksdagsdebattprotokoll mellan åren 2012–2019 som analyserats kvalitativt. LÄS MER

 3. 3. Landsbygdsutveckling i strandnära läge : En studie av dispensärenden i Värmländska kommuners LIS-områden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Rosinda Carlson; [2020]
  Nyckelord :Landsbygd; Landsbygdsutveckling i strandnära läge; Strandskydd; Dispens;

  Sammanfattning : The beach protection law has for a long time been regarded as something that prevent rural development due to its exploitation ban. The government has presented a tool with expectation that it will increase the attractiveness of rural construction. LÄS MER

 4. 4. Strandskyddet och äganderätten - Hur har förhållandet mellan dessa intressen utvecklats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isak Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Strandskydd; strandskyddsdispens; Äganderätt; intresseavvägning; proportionalitetsprövning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Skyddade stränder och levande landsbygd - Uppfyller utformningen och tillämpningen av LIS-reglerna syftet med LIS?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Vikström; [2020]
  Nyckelord :Strandskydd; undantag från strandskyddet; utveckling av landsbygden; strandskyddsdispens; upphävt strandskydd i detaljplan; LIS-reglerna; LIS-områden.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER