Sökning: "Strategic Work"

Visar resultat 1 - 5 av 1256 uppsatser innehållade orden Strategic Work.

 1. 1. A FEMINIST MILITARY? THE SWEDISH CASE An ideational analysis of the perceptions of security that have shaped the role of the Swedish Armed Forces and their current and future military strategic guidance and defence

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexandra Axelsson; [2021-02-12]
  Nyckelord :Gender; Military; Swedish Armed Forces; Security Studies; Feminist Security Theory; Classical realism; Ideational analysis;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute knowledge to the current and contemporary debate on the conceptof security in relation to feminism, by seeking which ideas that have shaped the role of the Swedish Armed Forces (SAF) and their current and future military strategic guidance and defence. Based on the theoretical framework of Feminist Security Theory and Classical Realism in International Relations, this case study seeks to identify these ideas in the SAF’sstrategic documents and interviews with SAF Officials. LÄS MER

 2. 2. Att omsätta barnkonventionen i praktiken:En kvalitativ studie av hur kommunövergripande barnrättsarbete påverkar verksamheters implementering Examensarbete i

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lotta Schneider; [2021-01-08]
  Nyckelord :Children´s Rights; ; UN Convention of the Rights of the Child; CRC; Implementation; Local Level; Municipalities; Public officials; Strategic Work;

  Sammanfattning : In January 2020 the UN Convention of the Rights of the Child (CRC) became Swedish law.Many of the rights described in the convention are provided on a local or regional level, closeto the children. LÄS MER

 3. 3. Communication, collaboration and belongingness in virtual teams : mapping out enablers and constraints

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Saga Fristedt; [2021]
  Nyckelord :Virtual teams; ICT; Communication; Collaboration; Belongingness; Media Richness; Virtuella team; ICT; Kommunikation; Samarbete; Samhörighet; Media Richness;

  Sammanfattning : In an increasingly digital world, virtual work becomes more common every year. Additionally, virtual work has suddenly become the reality for a large part of the world’s population due to the coronavirus pandemic. Therefore, a study on virtual teamwork is currently of high relevance. LÄS MER

 4. 4. Socialtjänstens arbete för barn till föräldrar med substansmissbruk och beroende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Isabelle Österström; Julia Berghällen; [2021]
  Nyckelord :Social work; social services; substance abuse and addiction problems; alcohol- or drug abuse; children and juvenile; parents; caregiver; social worker; social services interventions; maneuvering accessibility.; Socialt arbete; socialtjänsten; substans- och beroendeproblematik; alkohol- och drogproblematik; barn och ungdomar; föräldrar; vårdnadshavare socialsekreterare; socialtjänstens insatser; handlingsutrymme.;

  Sammanfattning : Authors: Julia Berghällen och Isabelle Österström. Title: The social services work for children who have parents with substance use- disorders. Supervisor: Johan Billsten. Assessor: Torbjörn Forkby. LÄS MER

 5. 5. BARNKONVENTIONEN I PRAKTIKEN : En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter och tankar gällande sitt arbete med barns rättigheter.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lina Klemets; [2021]
  Nyckelord :Implementering; Barnkonventionen; Socialtjänsten; Barns rättigheter; Handlingsutrymme; Barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vilka erfarenheter och tankar socialsekreterare har gällande sitt arbete med barns rättigheter sedan barnkonventionen inkorporerats i svensk lagstiftning. Studien baseras på tidigare forskning om barnkonventionen, barns rättigheter och inkorporering av konventionen i lagstiftning. LÄS MER