Sökning: "Strategic change"

Visar resultat 1 - 5 av 672 uppsatser innehållade orden Strategic change.

 1. 1. Disrupting carbon lock-in: How a target-based sustainability program for businesses can support the politics of decarbonization in Ottawa, Canada

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Robin Goldstein; [2019]
  Nyckelord :carbon lock-in; decarbonization; climate governance experiment; politics; business; green economy; Ottawa; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Human-induced climate change has emerged as one of the greatest sustainability challenges of our time, with significant risks for human health, livelihoods and security. However, technological solutions to phase out the use of fossil fuels in industrialized countries are politically contested. LÄS MER

 2. 2. Coworking ur ett fastighetsägarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Erik Lundin; Rebecka Johnell; [2019]
  Nyckelord :Coworking; framtidens kontor; flexibla kontor; kontorstrender; framtidens hyresgäster; fastighetsbolag; kontorslokaler; kontorsmarknad.; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dagens kontorsmarknad och arbetssätt står inför en ständig förändring och utvecklas snabbare än någonsin. Faktorer som driver på denna utveckling är allt från omvärldens globalisering, urbanisering, digitalisering, nya ekonomier och framtida generationer. LÄS MER

 3. 3. Greenland: The Master Shaper of the Arctic? : A study about making change happen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Valentin Erik Martinez Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Greenland; Arctic governance; phronesis; ontological security theory; change; narratives; governmental practices; power;

  Sammanfattning : The Arctic region is changing. This is an oft-cited statement researcher, policy-makers and the general public say about the Arctic. But who can change the Arctic order? This academic paper is interested in determine Greenland’s role and ‘actorness’ in this changeable region. LÄS MER

 4. 4. Turkisk utrikespolitik i förändring sedan AKP:s tillträde : Hur den turkiska utrikespolitiken mot Mellanöstern har förändrats sedan 2002 enligt ett neoklassiskt realistiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Olov Forsberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The essay analyzes Turkish foreign policy and aims to find explanations to why Turkey has increased its foreign policy involvement in the middle east since 2002. Explanations were identified in turkish external and internal processes in the shape of independent and intervening variables using a neoclassical realist analytical model. LÄS MER

 5. 5. Det polisiära självporträttet -En kvalitativ innehållsanalys av @Polisen på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Otto Hietanen; Martin Zetterman; [2019]
  Nyckelord :Instagram; qualitative content analysis; swedish police; multimodal CDA; organisation identity; strategic communication; social media;

  Sammanfattning : During the past recent years the Police presence on social media in Sweden has grown. These new tools and resources have resulted in a change of practise in communication. LÄS MER