Sökning: "Strategic change"

Visar resultat 1 - 5 av 669 uppsatser innehållade orden Strategic change.

 1. 1. Disrupting carbon lock-in: How a target-based sustainability program for businesses can support the politics of decarbonization in Ottawa, Canada

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Robin Goldstein; [2019]
  Nyckelord :carbon lock-in; decarbonization; climate governance experiment; politics; business; green economy; Ottawa; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Human-induced climate change has emerged as one of the greatest sustainability challenges of our time, with significant risks for human health, livelihoods and security. However, technological solutions to phase out the use of fossil fuels in industrialized countries are politically contested. LÄS MER

 2. 2. Coworking ur ett fastighetsägarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Erik Lundin; Rebecka Johnell; [2019]
  Nyckelord :Coworking; framtidens kontor; flexibla kontor; kontorstrender; framtidens hyresgäster; fastighetsbolag; kontorslokaler; kontorsmarknad.; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dagens kontorsmarknad och arbetssätt står inför en ständig förändring och utvecklas snabbare än någonsin. Faktorer som driver på denna utveckling är allt från omvärldens globalisering, urbanisering, digitalisering, nya ekonomier och framtida generationer. LÄS MER

 3. 3. Turkisk utrikespolitik i förändring sedan AKP:s tillträde : Hur den turkiska utrikespolitiken mot Mellanöstern har förändrats sedan 2002 enligt ett neoklassiskt realistiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Olov Forsberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The essay analyzes Turkish foreign policy and aims to find explanations to why Turkey has increased its foreign policy involvement in the middle east since 2002. Explanations were identified in turkish external and internal processes in the shape of independent and intervening variables using a neoclassical realist analytical model. LÄS MER

 4. 4. Det polisiära självporträttet -En kvalitativ innehållsanalys av @Polisen på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Otto Hietanen; Martin Zetterman; [2019]
  Nyckelord :Instagram; qualitative content analysis; swedish police; multimodal CDA; organisation identity; strategic communication; social media;

  Sammanfattning : During the past recent years the Police presence on social media in Sweden has grown. These new tools and resources have resulted in a change of practise in communication. LÄS MER

 5. 5. Om avlärningens psykologi vid samverkan. En fallstudie av Kraftsamling Herrgården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linus Älverbrandt; Sarah Höglund Ärnfors; [2019]
  Nyckelord :unlearning; avlärning; wicked problems; komplexa problem; samverkan; samverkansinitiativ; förortsproblematik; Herrgården.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Cross sector collaborations with multiple stakeholders are on the rise when it comes to dealing with segregation in Swedish suburbs. To achieve long-term systemic change, project-based interventions are slowly giving way to joint initiatives of a more strategic character, which target the situation of the suburbs in all of their complexity. LÄS MER