Sökning: "Strategic change"

Visar resultat 1 - 5 av 817 uppsatser innehållade orden Strategic change.

 1. 1. ACCOMMODATION, CONTENTION, AND TRANSFORMATION – MAPPING THE FIELD OF GREEN TRANSITION POLITICS IN DENMARK FROM 2007 to 2020

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mads Schou Jensen; [2021]
  Nyckelord :social movement studies; climate politics; field theory; green transition; strategic decision-making; climatization; Social Sciences;

  Sammanfattning : Climate change has become an all-encompassing problem as CO2 accumulating in the atmosphere sets the pace of temperature increases in our rapidly warming world. In attempting to make society ‘green,’ environmental movements have pursued different strategies through different political constellations. LÄS MER

 2. 2. Corporate social responsibility communication in apparel retail industry

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Natalie Saati; [2021]
  Nyckelord :apparel retail; CSR commitment; CSR communication; CSR communication strategy; CSR motives; institutional theory; legitimacy; sustainability; CSR; CSR engagemang; CSR kommunikation; CSR kommunikationsstrategier; CSR motiv; hållbarhet; institutionell teori; klädhandlare; legitimitet;

  Sammanfattning : The apparel industry is accused of being socially and environmentally irresponsible. Due to the growing awareness of the social and environmental impact caused by the apparel industry, stakeholders are increasingly vigilant and demand ethical corporate behavior. LÄS MER

 3. 3. Hur bemöts radikalnationalistisk propaganda? : En studie av den svenska statens bemötandestrategier av radikalnationalistisk propaganda

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Finell Hanna; [2021]
  Nyckelord :propaganda; radikalnationalism; våldsbejakande extremism; bemötande av informationspåverkan; demokrati;

  Sammanfattning : This study investigates which strategies the Swedish government employs in reaction to radical nationalist propaganda. It uses the analytical framework proposed by Hellman and Wagnsson (2017) on information warfare and their four ideal-type strategies: countering, naturalising, blocking and ignoring. LÄS MER

 4. 4. Corporate Climate Initiatives: An Inside-Out Approach to Stakeholder Engagement

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Matilda Hjelmqvist; [2021]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; Employee Engagement; Environmental Communication; Stakeholder Management; Sustainable Development; Voluntary Climate Initiatives;

  Sammanfattning : The aim of this case study was to explain how voluntary climate initiatives are communicated to employees, and the role of employee involvement as an antecedent for more strategic environmental sustainability work. More specifically, the project explored enabling factors for stakeholder involvement from a Corporate Social Responsibility (CSR) communication perspective. LÄS MER

 5. 5. Den sociala organisationen : En intervjustudie om svenska organisationers strategiska arbete med sociala medier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Simon Kihlgren; Anders Lundborg; [2021]
  Nyckelord :Organization; Social media; External communication; Strategi; Policy regulation; Organisation; Sociala medier; Extern kommunikation; Strategi; Styrdokument;

  Sammanfattning : Den teknologiska utvecklingen har skapat nya möjligheter för organisationer i deras externa kommunikation. Med framkomsten av sociala medier har organisationer fått en möjlighet att befinna sig på sina intressenters kanaler. LÄS MER