Sökning: "Strategic narratives"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Strategic narratives.

 1. 1. Strategic narratives and public diplomacy in the Russian news media portrayal of Sweden: case of Russia Today

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Anna Ryzhova; [2019-09-03]
  Nyckelord :public diplomacy; mediated public diplomacy; international relations; Russia; Sweden; RT; strategic narrative; international system narrative; national narrative; international broadcasting;

  Sammanfattning : With the changes in the means and the scope of global communication, images and stories, promoted by political elites are gaining real influence not only on hearts and minds but also on the policy-making in the international setting. In the twenty-first century, the concern of “whose story wins” has started to dominate the field of public diplomacy. LÄS MER

 2. 2. Att behålla nödvändig kompetens inom företaget

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Korsgren; Viktor Svensson; [2019-06-25]
  Nyckelord :Tillväxtföretag; Mjukvaruutvecklare; Motivation; Intern marknadsföring; Strategic narratives;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är personalen ett företags viktigaste resurs. Men hur ska mindretillväxtföretag kunna konkurrera, om samma kompetens, med stora bolags oändliga resursernär efterfrågan på kompetenta mjukvaruutvecklare ökar?Det finns olika sätt att konkurrera där ett är att lyckas behålla sina nuvarande anställda i syfteatt säkerställa innehavande av nödvändig kompetens inom företaget. LÄS MER

 3. 3. Från falska narrativ till informationspåverkan : en narrativ analys av ryska statsmediers rapportering om Sverige

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jenny Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :informationspåverkan; påverkanskampanjer; desinformation; Sputnik; RT; strategiska narrativ;

  Sammanfattning : This thesis offers an insight in how information influence works in the digital modern age, through the use of strategic narratives in news reporting. The study uses a combination of a textual and narrative analysis in order to examine what kind of patterns are possible to distinguish in how the Russian state-funded news agencies RT and Sputnik are portraying Sweden in their reporting. LÄS MER

 4. 4. Blockchain accounting: claiming professional legitimacy through disruptive narratives

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Carl Hurtig; Annahita Nikavar; [2019]
  Nyckelord :Accounting and auditing; Blockchain; Digital technology; Domain change; Institutional work;

  Sammanfattning : Purpose - This thesis aims to explore how and why accounting firms engage in adopting emerging, potentially disruptive technologies such as blockchain as part of their professional domain. While previous research has addressed blockchain's potential impact on accounting systems, the current study focuses on its institutional implications. LÄS MER

 5. 5. Greenland: The Master Shaper of the Arctic? : A study about making change happen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Valentin Erik Martinez Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Greenland; Arctic governance; phronesis; ontological security theory; change; narratives; governmental practices; power;

  Sammanfattning : The Arctic region is changing. This is an oft-cited statement researcher, policy-makers and the general public say about the Arctic. But who can change the Arctic order? This academic paper is interested in determine Greenland’s role and ‘actorness’ in this changeable region. LÄS MER