Sökning: "Strategic understanding"

Visar resultat 1 - 5 av 1024 uppsatser innehållade orden Strategic understanding.

 1. 1. DET MINDRE FÖRETAGETS MEDARBETARSKAP - En studie om hur medarbetarskap upplevs och hanteras i ett småföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rasmus Ekmark; Ludvig Sundqvist; [2020-09-02]
  Nyckelord :Medarbetarskap; Co-workership; Small-size Company; HRM; Employee Engagement;

  Sammanfattning : In the Swedish labour market discourse, the term Medarbetarskap (co-workership) has takena key role. Medarbetarskap, in short, is a way of understanding the employee’s approach towork tasks and how organizational relations are conducted. The term Medarbetarskap isfound in both strategic HR and operational personnel work in Swedish companies. LÄS MER

 2. 2. Mat, mentala avstånd och miljömärkningar En online enkätundersökning för att jämföra och analysera konsumenters kunskap om miljömärkningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Emilia Mattson; [2020-08-29]
  Nyckelord :Mentalt avstånd; miljömärkning; konsumenter; subjektiv och objektiv kunskap; livsmedel; hållbar konsumtion;

  Sammanfattning : Since consumers in Sweden usually access food through commodified markets, where severalproducts have been produced at a great spatial distance from the market, there is a mental distancebetween consumers and food production. In other words, consumers have a knowledge gap aboutthe foods’ social, ecological and economic conditions. LÄS MER

 3. 3. CHALLENGES TO OVERCOME IN THE SERVICE JOURNEY

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Madeleine Ngo; Katie Thielemann; [2020-07-23]
  Nyckelord :Business Model Innovation; Subscription-Based Revenue; Data-Driven Business Model; Servitization;

  Sammanfattning : Background: During the last few years, the manufacturing industry has experienced a multitude of disruptions. One major strategic shift that is occurring across industries today is the implementation of services or “servitization”. LÄS MER

 4. 4. A Race to the Top in the Era of Artificial Intelligence - A Qualitative Study examining challenges & opportunities for small and medium sized Swedish companies in AI adoption

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johanna Dahlqvist; Olivia Pivén; [2020-07-22]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Technology Innovation Diffusion; Digitalization; Strategic management; Change management; Culture of innovation; Innovation management;

  Sammanfattning : Background & Purpose:This study focuses on challenges to AI adoption in small- and medium sized enterprises (SMEs)in Sweden, as well as solutions to these challenges. The background, and the reason for studyingthe topic, lies in Sweden’s stated vision of becoming one of the world leaders in adopting thepowers of Artificial Intelligence (AI). LÄS MER

 5. 5. Food retailers’ sustainable brand image - exploring the barriers and challenges of implementing sustainability strategies in grocery stores

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sam Gharakhani; Andreas Utberg; [2020-06-23]
  Nyckelord :Sustainability; Brand Image; Food Retailing; Grocery Stores; Corporate Strategy Implementation; Strategic Activities; Motives; Challenges; Barriers;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER