Sökning: "Strategic work"

Visar resultat 1 - 5 av 1070 uppsatser innehållade orden Strategic work.

 1. 1. Offentlig konst i kommunal förvaltning : Kvalitativ undersökning i tre steg av Västerås stads arbete med offentlig konst

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Fred Gillner; [2019]
  Nyckelord :public art; local government; attractive city; percent-for art; cultural planning policy;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how a larger Swedish municipality administer public art and to what extent the practical work relates to the objectives adopted in the municipal comprehensive plan. A qualitative method conducted by semi structured interviews in three tiers with a politician, an official, a representative of an artist organization and a local artist constitutes the base of the study. LÄS MER

 2. 2. Ett tryggt företag i en otrygg bransch - En kvalitativ studie om hur socialt ansvar framställs för att legitimera en kontroversiell verksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Filip Svensson; Johan Häggström; [2019]
  Nyckelord :CSR; social responsibility; legitimacy; discourse analysis; discourse theory; controversial industries; Social Sciences;

  Sammanfattning : The interest in corporate social responsibility (CSR) is increasing. Today, organiza-tions face stronger demands and expectations from stakeholders to more active work with CSR than ever. LÄS MER

 3. 3. See you at LinkedIn - The complex link between employees and organizations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Agnes Gustavsson Larsson; Sofia Steinbock; [2019]
  Nyckelord :LinkedIn; Employee perspective; corporate communication; strategic communication; alignment; branding; medarbetarperspektiv; organisationskommunikation; strategisk kommunikation; varumärke; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with knowledge about how employees perceive their LinkedIn usage in relation to their organization. To increase the awareness of how organizations can work strategically with LinkedIn the link between organizations and employees has been studied. LÄS MER

 4. 4. Strategiskt arbete med hållbar IT och digital arbetsmiljö en empirisk kvalitativ studie av företag inom privat sektor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Lovisa Svedin; [2019]
  Nyckelord :Sustainable IT; digital work environment; strategic health promotion work; private sector; hållbar IT; digital arbetsmiljö; strategiskt hälsofrämjande arbete; privat sektor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Transgressing the Law: Rethinking the Brazilian LGBT Movement and its Relationship with the Law

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ivan Junio Esteves Custódio; [2019]
  Nyckelord :Brazilian LGBT Movement. Law. Human Rights. Identities. Resistance. Transgression.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Brazilian LGBT movement has established in the last decades a strategy of action based on the achievement of social transformations through law. The struggle for human rights has become the focal point of the LGBT agenda in the country. For this reason, the linkages between the Brazilian LGBT movement and the law have multiplied. LÄS MER