Sökning: "Strategidokument"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Strategidokument.

 1. 1. Att skapa en stad. Stadsutvecklingens politik, idé och praktik mellan tillväxt och omfördelning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Amalia Johnsén; [2019-06-13]
  Nyckelord :Stadsutveckling; Strategisk planering; Kommunal planering; Policy; Tillväxt; Omfördelning; Älvstaden;

  Sammanfattning : Syfte:Tidigare forskning har beskrivit att stadsutveckling präglas av två olika, och ibland motstridiga idéer. Å ena sidan präglas den av idéer om en politik för ekonomisk tillväxt i global konkurrens och å andra sidan av idéer om en politik för social omfördelning av makt och resurser. LÄS MER

 2. 2. Planeringsteori och styrdokument i praktiken : genomförande av Stockholms cykelplan i Hjorthagen

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sonja Michanek; [2018]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; cykelplanering; cykelplan; planeringsteori; strategidokument; Stockholm;

  Sammanfattning : Många städer arbetar idag med att öka andelen resor som sker med cykel. Denna ambition finns också i Stockholm, där målet är att Stockholm ska kunna konkurrera med Köpenhamn och Amsterdam som är världsledande inom området. LÄS MER

 3. 3. Keep calm and love Sundsvall : en kvalitativ studie om den strategiska kommunikationen hos Sundsvalls kommun samt stadens image

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caroline Roginder; Elina Abrahamian; [2017]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; Sundsvall; Image; Platsmarknadsföring; City branding;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte Strategisk kommunikation och platsmarknadsföring har blivit allt viktigare för städer och platser att etablera ett gott rykte och vara konkurrenskraftiga i den globala marknaden som finns idag. Det finns platsmarknadsförare som tror att deras varumärke är kontrollerbart, däremot kan det finnas breda variationer av åsikter och uppfattningar om en stad. LÄS MER

 4. 4. Väsjön : En analys av förtätning som planeringsideal för hållbart bostadsbyggande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Romina Petersson; [2017]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; förtätning; bostadsbebyggelse; Väsjön; Stockholms län;

  Sammanfattning : Bostadsbristen i Stockholms län har under de senaste åren eskalerat och staden står inför en stor utmaning att tillföra bostäder till den snabbt växande befolkningen som dessutom ska eftersträva en hållbar stadsutveckling. Syftet med den här studien är att undersöka hur förtätning kan användas för att skapa ett mer hållbart bostadsbyggande i det nya bostadsområdet Väsjön i Sollentuna kommun. LÄS MER

 5. 5. Ett förtätat Uppsala : En stad för hållbar stadsutveckling?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sofia Holm; [2016]
  Nyckelord :förtätning; hållbarhet; stadsutveckling; Uppsala; innerstad;

  Sammanfattning : Allt fler människor väljer att flytta till staden. Idag råder en urbanisering som kräver att städerna utvecklas för framtidens behov och det växande invånarantalet. En förtätning skapar platser att bygga bostäder på och har således blivit ett populärt verktyg för att möjliggöra för nya invånare att bo i staden. LÄS MER