Sökning: "Strategiimplementering"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Strategiimplementering.

 1. 1. The Challenges of a B2B Market Entry within the Automotive Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Zacharias Rudberg; Oscar Sandelin; [2019]
  Nyckelord :Strategy Implementation; Market Theory; Strategy; Industrial Business to Business Marketing; Motor Vehicle Industry; Assembly Tools; Market Entry; Customer Relations; Organizational Alignment; Market Strategy; Marketing Organization; Strategiimplementering; Marknadsteori; Strategi; Industriell Business to Business Marknadsföring; Bilindustrin; Monteringsverktyg; Marknadsingång; Kundrelationer; Organisatorisk samstämmighet; Marknadsstrategi; Marknadsorganisation;

  Sammanfattning : This thesis investigates the factors to consider when implementing a business to business market entry strategy within the automotive industry. The aforementioned is conducted through an exploratory case study at a global industrial firm providing a comprehensive range of products and services within the motor vehicle industry. LÄS MER

 2. 2. What role to play in strategy implementation? : Constructive interplay between middle and frontline managers

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :JENNY ÖBERG; ELIN STENLÖF; [2018]
  Nyckelord :Strategy; Strategic management; Strategy Implementation; Middle managers; Front-line manager; large enterprise; ICT; Qualitative research; Inductive; the constructive interplay; Strategi; Strategiimplementering; Mellanchef; linjechef; Storföretag; IKT; Kvalitativ forskning; Induktiv; konstruktivt samspel.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this research was to study the interplay between middle managers (MMs) and front-line managers (FLMs) in strategy implementation (SI). To successfully manage and run a complex technology corporation a well-performed strategy is essential. LÄS MER

 3. 3. Implementing strategy? Don't forget the middle managers : Strategy implementation from a middle management perspective

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emily Johansson; Johanna Svensson; [2017]
  Nyckelord :Strategy; Strategy Implementation; Strategy Implementation Process; Middle Management; Middle Managers; Strategi; Strategiimplementering; Implementeringsprocess; Mellanchefsnivå; Mellanchefer;

  Sammanfattning : Business strategy in itself is a well-known concept in today’s academic literature and extensive research on strategy formulation can easily be found. Strategy implementation on the other hand has not been researched to the same extent. LÄS MER

 4. 4. Har Sverige genomgått en Revolutions In Military Affairs?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :David Osbeck; [2017]
  Nyckelord :Revolutions in Military Affairs; RMA; Säkerhetspolitik; Domingo; strategiimplementering;

  Sammanfattning : The most up-to-date definition of Revolutions in Military Affairs (RMA) is defined by military an-alysts as the role of technology in transforming military affairs. Despite the amount of literature on how RMA impacts great powers the significance of RMA for small states is limited. LÄS MER

 5. 5. Prestationsmätningar för strategiimplementering : En fallstudie om icke-finansiella prestationsmätningars inverkan på implementering av strategi på en konkurrensutsatt marknad med nödvändiga tjänster

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; ;

  Författare :Emilia Olsson Stjernberg; Fidan Hasani; Janet Haraldsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER