Sökning: "Strategimplementering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Strategimplementering.

 1. 1. Succeeding with corporate sustainability strategies in multi-business organizations : Drivers and challenges in strategy formulation and implementation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Thorén; [2021]
  Nyckelord :Multi-business organization; Strategy Formulation; Strategy Implementation; Corporate Sustainability; Strategy Levels; Strategic Alignment; Strategic Efficiency; Strategic Consensus; Fler-företagsorganisationer; Strategiformulering; Strategimplementering; Hållbarhet; Strategiska nivåer; Strategisk effektivitet; Strategisk gemensam inriktning; Strategisk konsensus;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of the current study was to gain a broader understanding of corporate sustainability strategy formulation and implementation in multi-business organizations. Specifically, regarding how to succeed with efficiency, alignment and consensus across strategic levels. LÄS MER

 2. 2. Strategiimplementering vid direktinvestering i Baltikum

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helene Alvarsson; Elisabet Norell; [2006]
  Nyckelord :Strategimplementering; SEB; Föreningssparbanken; Baltikum; Kultur; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : En kvalitativ undersökning av SEB och Föreningssparbankens strategiimplementering vid deras direktinvestering i Baltikum.... LÄS MER