Sökning: "Strategisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 379 uppsatser innehållade orden Strategisk analys.

 1. 1. Hållbar vision utan hållbar kommunikation? : En kvalitativ intervjustudie som antar ett medarbetarperspektiv och undersöker hur hållbar den strategiska kommunikationen på Naturbruksförvaltningens intranät är.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonna Karlsson; Klara Linderoth; [2023]
  Nyckelord :Sustainable communication; strategic communication; intranet; organization; coworker’s perspective.; Hållbar kommunikation; strategisk kommunikation; intranät; organisation; medarbetarperspektiv;

  Sammanfattning : "Hållbar vision utan hållbar kommunikation?" är en studie med syfte att undersöka hur hållbar den strategiska kommunikationen är utifrån medarbetarnas uppfattningar, engagemang och tillfredsställelse. Studien har valt att fokusera på Naturbruksförvaltningens intranät, eftersom organisationen är geografiskt utspridd och fokuserar på hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Trocaderos rebranding – från töntigt till trendigt : En kvalitativ fallstudie om varumärkespersonligheten som strategisk aspekt vid rebranding

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna von Szalay; Vendela Nygren; [2023]
  Nyckelord :Rebranding; brand personality; brand strategy; Aaker; beverage industry; Trocadero; Rebranding; varumärkespersonlighet; varumärkesstrategi; Aaker; dryckesindustrin; Trocadero;

  Sammanfattning : I studier om rebranding görs det ofta en uppdelning i en visuell och en strategisk aspekt, där fokus i huvudsak ligger på den visuella aspekten. Det som saknas i forskning om rebranding är den strategiska aspekten – bland annat en förändrad varumärkesperson- lighet. LÄS MER

 3. 3. "Shit, jag har levt under en sten!" : En kvalitativ studie om fem musiklärares genusmedvetna strategier i musikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Madeleine Brink; Sonia Koleśnik Lindgren; [2023]
  Nyckelord :genusfrämjande pedagogik; musikpedagogik; genuspedagogik; normkritik; strategier; queerteori;

  Sammanfattning : Musikutövande kan ofta kopplas till könsstereotypiska roller i val av instrument och positionering. Uppdelningar och olikheter syns mellan eleverna på musiklektionerna i klassrummet, där eleverna har en tendens att ta olika mycket plats samt väljer olika instrument beroende på vilket kön de tillskrivit sig. LÄS MER

 4. 4. Just Dream Crazier Girl

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sarah Goldman; Disa Thorsson Loong; [2022]
  Nyckelord :femvertising; icke-könsstereotypisk reklam; könsstereotyper; sport; performativitetsteorin; semiotiska resurser; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att uppnå förståelse kring hur femvertising används för att porträttera kvinnan i reklam på ett icke-könsstereotypiskt sätt. En multimodal socialsemiotisk analys används för att undersöka vilka och hur det empiriska materialet använder semiotiska resurser för att kommunicera icke-könsstereotypisk reklam. LÄS MER

 5. 5. Köp vårt budskap men inte vår produkt : En semiotisk bildanalys av Systembolagets kampanjbilder från 1950 till idag.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ellen Schmidt; Evelina Lundström; [2022]
  Nyckelord :Systembolaget; förtroende; alkoholdebatt; strategisk kommunikation;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Syftet med undersökningen är dels att undersöka om och hur Systembolaget förändrat sina kampanjer över tid och dels hur Systembolaget upprätthållit sitt förtroende genom sina kampanjer. För att ta reda på det kommer vi kolla på några utvalda kampanjer som skapats av Systembolaget från 1950-talet till idag. LÄS MER