Sökning: "Strategisk flexibilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Strategisk flexibilitet.

 1. 1. Covid-19 i en pågående verksamhetsprocess “En studie om samspelet mellan stabilitet och strategisk flexibilitet”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Magnusson; Henrietta Thålig Karlsson; [2020-07-09]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Organisation för högre utbildning; Intern infrastruktur; Strategisk flexibilitet; Organisatorisk stabilitet; Samhällskris;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: I en värld där ekonomistyrning på ett eller annat sätt inkluderas i, eller för den delen driver på organisationers verksamhet, kan ämnesområdet ses ur många perspektiv. Vidare kan ämnet till följd av organisationens interna verksamhetsprocess, ses i kombination med viljan till genomsyrandet av en digital förändring. LÄS MER

 2. 2. Svensk Operationskonst : Ett tydligt manus för kreativ improvisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Per Hedenius; Mikael Hellsten; [2020]
  Nyckelord :Doktrin; operativ; manövertänkande; uppdragstaktik; integrationstänkande; flexibilitet; tillsammans; strategisk; interoperabilitet; Försvarsmakten; Nato.;

  Sammanfattning : In 2020, the Swedish Armed Forces will issue the publication that will operationalize the Military Strategic Doctrine of 2016. This new doctrine, named Doctrine for Joint Operations, is planned to cover all the Armed Forces' operational activities at peace time, crisis and war in the execution of Joint Operations. LÄS MER

 3. 3. Svensk strategisk flexibilitet

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Patrik Östlund; [2020]
  Nyckelord :flexibilitet; strategi; innovation; överraskning; Försvarsmakten; Sverige;

  Sammanfattning : Forskningen kring hantering av osäkerhet är ett brett område som spänner över flera fält. Innovation, anpassning, användandet av doktrin och metoder för ledning utgör några exempel. LÄS MER

 4. 4. Strategic management: Which factors affect the growth journey of software startups?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Oscar Lind; Charlotte Flodin; [2020]
  Nyckelord :IT; Strategy; Growth; Scalability; Strategic Fit; Software Startups; SME; IT; Strategi; Tillväxt; Skalbarhet; Strategisk Fit; Software Startups SME;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to research the environment in which the IT-artifact exist, rather than the IT-artifact itself. Researching how founders of software startups manage their growth strategies, by researching essential internal and external factors and how they are represented in the founder’s growth strategy. LÄS MER

 5. 5. Hållbart inköp - Kriterier, mätning och uppföljning : En fallstudie på Hydroware

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Marcus Källberg; Ajdin Mlivic; [2019]
  Nyckelord :Sustainable procurement; supplier selection; sustainability; monitoring; performance measurement; supplier scorecard; Hållbara inköp; val av leverantör; hållbarhet; kriterier; uppföljning; prestationsmätning; supplier scorecard;

  Sammanfattning : Bakgrund: Valet av leverantör är ett väldigt viktigt sådant för inköpare för att säkerställa strategisk konkurrenskraft och ökade krav på hållbarhet har försvårat det ytterligare. För företag som anser sig värna om social och miljömässig hållbarhet går det inte längre att bara fokusera på leverantörer som erbjuder de billigaste priserna. LÄS MER