Sökning: "Strategisk kommunikation digitala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Strategisk kommunikation digitala medier.

 1. 1. Digitala kommunikatörer - kommersialisering av livsvärlden och det emotionella arbetet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elsa Svedin; Tea Juteström; [2022]
  Nyckelord :strategic communication; emotional labour; social media; organizational culture; corporate colonization; stress; digital communication; lifeworld; Social Sciences;

  Sammanfattning : This qualitative interview study aims to investigate how working with social media affects communication practitioners’ work situations. Moreover, it explores strategies for facilitating a communicative mission that may be perceived as stressful for the individual. LÄS MER

 2. 2. Betalda samarbeten utan visuella element

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elvira Larsson; Filippa Holst; [2022]
  Nyckelord :podcast; marknadsföring; retorik i medier; ethos; logos; pathos; stilfigurer; ambassadörskap; storytelling; social acceleration; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur betalda samarbeten på ljudbaserade nätverk, såsom podcasts, är kommunicerade ur ett retoriskt perspektiv. Då det idag är ett stort fokus på visuellt och skriftligt material publicerat på sociala medier i bild- eller videoformat, är målet med denna studie att skapa en bredare förståelse för enbart ljudbaserad kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Jakten på politiskt engagemang: En kvantitativ innehållsstudie om hur politiska partier skapar engagemang på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Alexandra Gummesson; Filip Ramdén; [2022]
  Nyckelord :strategic communication; political communication; engagement; Instagram; political communication on social media; negative campaigning; emotional campaigning; simplification; quantitative content analysis; party communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Engagemang på sociala medier inom politisk kommunikation är ett aktuellt forskningsområde för strategisk kommunikation. I det digitala samhället finns det starka incitament för partier att skapa ett högt engagemang på sociala medier för att nå ut med sina politiska budskap. LÄS MER

 4. 4. Regnbågsflaggan som strategi?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Anna Härstedt; Sascha Hansson; [2022]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; varumärkeskommunikation; symbolisk mening varumärkesaktivism; digital marknadsföring.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Organisationer väljer idag i större utsträckning att övergå från traditionella medier till digitala plattformar för att kommunicera sin varumärkesidentitet. Digital marknadsföring ger organisationer möjlighet att nå ut till en stor publik, kommunicera sitt varumärke och lyfta upp deras värderingar. LÄS MER

 5. 5. Dags att #kavlauppärmen!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Robin Holmberg; Emma Gyllenhammar; [2022]
  Nyckelord :samhällskampanj; riskkommunikation; digital kommunikation; strategisk kommunikation; retorik; social media strategy; covid-19; Region Skåne; Facebook; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att få kunskap vad gäller hur myndigheter kan bedriva övertygande samhällskampanjer genom att nyttja digitala kommunikationsplattformar. Studien är genomförd med en kvalitativ metod, tillsammans med ett abduktivt tillvägagångssätt från ett digitalt kommunikationsperspektiv. LÄS MER