Sökning: "Strategisk kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden Strategisk kultur.

 1. 1. Konsten att odla konst och kultur genom stads- och samhällsplanering : en studie om att skapa bördiga förhållanden för kulturell infrastruktur

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lovisa Lundgren; [2018]
  Nyckelord :Cultural infrastructure; Sustainable development; Complexity theory; Art and Culture; Regional planning; Urban planning; Kulturell infrastruktur; Hållbar utveckling; Komplexitetsteorin; Konst och kultur; Samhällsplanering; Stadsplanering;

  Sammanfattning : Trots att kulturens roll för hållbar utveckling erkänts av många inom såväl akademien som planeringsbranschen, är planeringen av praktiska förutsättningar för konst och kultur - kulturell infrastruktur – bristfällig och ibland helt utebliven i Sverige idag. Syftet med studien är därför att utforska vilka förutsättningar som kan skapas för kulturell infrastruktur genom stads- och samhällsplanering i Sverige. LÄS MER

 2. 2. VI MÅSTE SKÄRPA OSS - En kvalitativ fallstudie om Sidas samarbete med Clara Henry

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Julia Olausson; [2018]
  Nyckelord :Postmodernitet; Strategisk kommunikation; Informationssamhälle; Image; Offentlig sektor; Generation Z;

  Sammanfattning : Denna artikel har ämnat undersöka hur ny myndighetskommunikation tar sig uttryck och hur den uppfattas av dess målgrupper. För att avgränsa området behandlades ett fysiskt exempel från den svenska offentliga sektorn, närmare bestämt biståndsmyndigheten Sidas samarbete med YouTubern Clara Henry. LÄS MER

 3. 3. Tantstämpeln - En studie av strategier för ompositionering av varumärken inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lina Jacobsen; [2018]
  Nyckelord :Grafisk design; Image; Lindex; Ompositionering; Tantstämpel; Varumärke; Varumärkesidentitet;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur varumärken inom modebranschen kan bli kvitt ”tantstämpeln” och liknande negativa varumärkesassociationer. För att kunna göra det undersöks först relationen mellan ett varumärkes identitet och image, samt olika strategier för ompositionering. LÄS MER

 4. 4. Hälsopromotion - Ett strategiskt styrmedel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jenny Dammare; Hanna Löf; [2018]
  Nyckelord :Hälsopromotion; Hälsofrämjande strategier; Strategisk styrning; Verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Hur arbetar företagsledningar med systematisk hälsopromotion? Syfte: Studien syftar till att identifiera och analysera olika strategier som företagsledningar använder i sitt arbete med hälsopromotion. Vidare vill vi att studien ska kunna fungera som underlag för verksamheter som har, eller vill införa, hälsoprogram på arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. Continuous Improvement Over the Long Term : A Cross-national Study of How Continuous Improvement Can Be Sustained

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Kiia Kuisma; [2018]
  Nyckelord :continuous improvement; sustainability; Lean management; Total Quality Management; cross-national research; ständiga förbättringar; hållbarhet; Lean management; offensiv kvalitetsutveckling; tvärnationell forskning;

  Sammanfattning : Enligt forskning är ständiga förbättringar ett väsentligt element i olika kvalitetsledningssystem, medan arbete med ständiga förbättringar i organisationer har undersökts vara ofta för begränsat i omfattning och svårt att hålla igång. Därmed var syftet med denna studie att bidra med kunskap om hur organisationer kan arbeta för att hålla ständiga förbättringar igång. LÄS MER