Sökning: "Strategisk planering"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden Strategisk planering.

 1. 1. Att skapa en stad. Stadsutvecklingens politik, idé och praktik mellan tillväxt och omfördelning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Amalia Johnsén; [2019-06-13]
  Nyckelord :Stadsutveckling; Strategisk planering; Kommunal planering; Policy; Tillväxt; Omfördelning; Älvstaden;

  Sammanfattning : Syfte:Tidigare forskning har beskrivit att stadsutveckling präglas av två olika, och ibland motstridiga idéer. Å ena sidan präglas den av idéer om en politik för ekonomisk tillväxt i global konkurrens och å andra sidan av idéer om en politik för social omfördelning av makt och resurser. LÄS MER

 2. 2. Byggföretags förberedelser inför en lågkonjunktur : En kvalitativ studie om strategisk planering och styrning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Wallenborg; Ida Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den kommunala översiktsplaneringens utmaningar i ljuset av regionförstoring

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Anni Bocenda; [2019]
  Nyckelord :Regionförstoring; kommunal översiktsplanering; regional utvecklingsplanering; governance; strategisk planering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen studerar hur den kommunala översiktsplaneringen hanterar regionala utvecklingsfrågor av strategisk karaktär. Det finns en efterfrågan från både den kommunala och regionala nivån att de kommunala översiktsplanerna lyfter blicken och planerar utifrån ett strategiskt regionalt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Blindheten inom svensk stadsplanering : Hur staden kan studeras med hjälp av kunskap och upplevelser från personer med blindhet

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Karin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :blindness; visual impairment; disability; urban planning; social sustainability; senses; crip theory; universal design; accessibility; usability; blindhet; synnedsättning; funktionsvariation; funktionsnedsättning; stadsplanering; social hållbarhet; sinnen; cripteori; universell design; tillgänglighet; användbarhet;

  Sammanfattning : Stadsplanering och arkitektur har traditionellt sett prioriterat visuella värden i staden över andra sinnliga upplevelser. Synen dominans tillsammans med normen able-bodiedness ”den friska kroppen” inom yrkesgruppen gör att personer med blindhets erfarenheter och upplevelser blir exkluderade från samtalet om stadens utformning. LÄS MER

 5. 5. Diket växer igen- en kvalitativ studie kring övergångar mellan skolformer ur skolledares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lina Holmström; Birgitta Påhlman; [2019]
  Nyckelord :Samverkan; skolledare; särskilt stöd; övergångar;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Holmström, Lina. Påhlman, Birgitta (2019). Diket växer igen- en kvalitativ studie kring övergångar mellan skolformer ur skolledares perspektiv. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER