Sökning: "Strategisk riskhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Strategisk riskhantering.

 1. 1. Försörjningstrygghet - I nationens intresse?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL); Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

  Författare :Fredrik Onbiner; Magnus Sjölund; [2019]
  Nyckelord :Försörjning; leveranssäkerhet; försörjningstrygghet; värdekedja; strategisk design; ammunition; Försvarsmakten; Försvarets materielverk; fred; kris; krig; LUFS; Lagen om upphandling inom Försvars och Säkerhetsområdet;

  Sammanfattning : Att Försvarsmakten och våra soldater i alla händelser har ammunition till sina vapen kan tyckas vara en självklarhet. Men att skapa de mest optimala och kostnadseffektiva förutsättningarna för att trygga försörjningen av all denna ammunition är en utmaning. LÄS MER

 2. 2. Asset management in the utility sector : The challenges of breaching the gap between current practice and best practice

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emil Mårtensson; Philip Rumman; [2019]
  Nyckelord :Infrastructure Asset Management; Asset Management Systems; Implementation Challenges; Water Utilities; Public Companies; Performance Assessment; Risk Management; Standardization; Standards; ISO; ISO 55000; Strategic Planning; Infrastruktur Tillgångshantering; Tillgångshanteringssystem; Implementeringsutmaningar; VA-företag; Offentlig Verksamhet; Prestationsmätning; Riskhantering; Standards; Standardisering; ISO; ISO 55000; Strategisk Planering;

  Sammanfattning : Vital societal functions are upheld by public infrastructure. For some time, normative theories describing asset management have disseminated in research and in business. LÄS MER

 3. 3. Brexit: stor politisk osäkerhet : En studie om hur svenska SME-företag hanterar osäkerhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik de Stefanis; Juta Lander; [2018]
  Nyckelord :politisk osäkerhet; Brexit; export och import av varor; handelsrelationer; riskhantering; SME-företag; strategisk styrning; strukturerad styrning; inkrementell styrning; dynamisk styrning;

  Sammanfattning : Brexit utgör en stor politisk osäkerhet eftersom det är första gången som ett land lämnar EUsfrihandelsavtal. Osäkerheten kring detta gör att det är mycket svårt att förutse hur Sverigeshandelsmöjligheter med Storbritannien kommer att påverkas. LÄS MER

 4. 4. Hantering av utrymningsrisker i stadsbyggnadsprocessen- en fallstudie av Arenastaden, Solna stad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Elin Edman; Sofia Månsson; [2018]
  Nyckelord :Risk; överföring av risker; stadsbyggnadsprocessen; samhällsplanering; utrymning; strategisk riskhantering; Arenastaden; transferring of risks; urban planning process; urban planning; evacuation; strategic risk management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The global urbanisation is causing cities to grow. A shortage of unused land in the metropolises, cause a concentration of the cities, presenting new risks as a bigger population occupy a small area. For this reason, including risk management in the urban planning process is one of many important factors in the development of cities. LÄS MER

 5. 5. Strategisk riskhantering inom möbelbranschen : En intervjustudie om riskhantering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Branka Kozul; [2018]
  Nyckelord :furniture industry; office furniture; risk; risk management; möbelindustri; kontorsmöbler; risk; riskhantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalisering och utveckling samt allt större konkurrens har ökat risker för många företag. Detta, tillsammans med de tidigare uppkomna finansiella kriserna i världen har gjort att vikten av riskhantering har ökat. LÄS MER