Sökning: "Strategiska allianser"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Strategiska allianser.

 1. 1. Finansiell innovation och den traditionella banken : En kvalitativ studie om bankers strategiska allianser med fintech-bolag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Hermansson; Emma Idsäter; [2020]
  Nyckelord :Fintech; Bank; Strategic Alliances; Collaboration; Operational Risk; Financial Services; Fintech; Bank; Strategiska allianser; Samarbete; Operativ risk; Finansiella tjänster;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har lett till förändrade förutsättningar för finansmarknaden och finansiella tjänster som Swish och Bank-ID är idag väletablerade och används av miljontals svenskar. I takt med utökad innovation har fintech-bolagen vuxit fram, vilka sträcker sig från mindre start-ups till framgångsrika aktörer som Klarna. LÄS MER

 2. 2. Strategic Alliance Formation in a Dynamic Environment : A Business Ecosystem perspective applied to Strategic Alliances in the Online Media Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Alexander Fahnehjelm; Thomander Isabel; [2020]
  Nyckelord :Strategic Alliances; Business Ecosystem; Online Media Industry; Partner Selection Framework; Dynamic Alliance Forms; Strategiska allianser; Affärsekosystem; Digitala medieindutrin; Ramverk alliandpartner; Dynamiska alliansformer;

  Sammanfattning : The online media industry has undergone changes during the last decades. Driven by technology advancements, there has been an increasing number of actors that can enhance the value of service in the media industry. LÄS MER

 3. 3. Assessing partnerships to reach customers in water-stressed regions

  Magister-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ángela Cristina Monroy García; Skrollan Madita Schwarz; [2019]
  Nyckelord :Partnerships; strategic alliances; joint ventures; co-opetition; buyer-supplier; Business model; challenges; assets; activities; water-stressed regions; SME; start-ups; Partnerskap; strategiska allianser; samriskföretag; samverkan; köpare-leverantör; affärsmodell; utmaningar; tillgångar; aktiviteter; vattenstressade regioner; små och medelstora företag; startups.;

  Sammanfattning : Water has been classified as an increasingly stress resource, according to the last World Water Development Report. Concerns about clean drinking water and water sanitation are also focal points of the Sustainable Development Goals (SDGs). LÄS MER

 4. 4. Ledarskapets roll i strategiska allianser : En kvalitativ branschöverskridande studie på sex företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Rebecka Ilvonen; Mikaela Ylönen; [2018]
  Nyckelord :Strategiska allianser; ledarskap; framgångsfaktorer; förtroende; ömsesidigt beroende; kommunikation; konflikthantering;

  Sammanfattning : In order for companies to be able to reach the global market more easily and to meet customers’ expectations, strategic alliances have increased. Strategic alliances form when two or more companies decide to cooperate to reach a higher strategic purpose, which they cannot do individually. LÄS MER

 5. 5. Strangers with benefits : En kvalitativ studie av allianser och dess betydelse för ett mindre svenskt företag på den internationella marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Kindberg; Sofia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Strategiska allianser; relationer; internationalisering;

  Sammanfattning : Den fortgående internationaliseringen medför att allt fler företag undersöker de olikatillvägagångssätt som finns för en så lyckad internationaliseringsprocess som möjligt.Eftersom den digitala informationstekniken utvecklats har det blivit enklare attkommunicera med omvärlden, vilket har hjälpt företag med mindre ekonomiskaförutsättningar att enklare kunna ta sig in på nya marknader som tidigare legat utomräckhåll. LÄS MER