Sökning: "Strategiska beslut"

Visar resultat 11 - 15 av 235 uppsatser innehållade orden Strategiska beslut.

 1. 11. Lön och lönsamhet : En kvantitativ studie om den verkställande direktörens ersättning och bolagets prestation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Emil Brohlin; Simon Edestav; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En verkställande direktör är direkt ansvarig över den löpande verksamheten i ett företag. Genom strategiska beslut kan VD:n påverka bolagets prestationer, denna typ av beslut har synnerligen stor inverkan på bolag verksamma inom högteknologiska branscher. LÄS MER

 2. 12. Region Skånes offentliga upphandlingar av en spårvagnsdepå: En analys av mål, anbudsurval och utvärderingsmetoder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ted Persson; Viktor Kolehmainen; [2019]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; Anbudsurval; Mål; Utvärderingsmetoder;

  Sammanfattning : Med offentliga upphandlingar tillkommer utmaningar om vilka strategiska beslut som ska tas. Mål, anbudsurval och utvärderingsmetoder är tre olika processer som analyseras i denna studie. Region Skånes två offentliga upphandlingar av en spårvagnsdepå är studieobjektet. LÄS MER

 3. 13. TILLSAMMANS MED ANDRA : Ett vägval inom svensk säkerhetspolitik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Thomas Fors; Martin Myhrberg; [2019]
  Nyckelord :Security policy; Neofunctionalism; Intergovernmentalism; Security strategics; Säkerhetspolitik; Neofunktionalism; Mellanstatlig integrationsteori; Säkerhetsstrategi;

  Sammanfattning : Militära samarbeten är stora säkerhetspolitiska frågor som kräver väl avvägda beslut.Uttrycket tillsammans med andra har genomsyrat svensk säkerhetspolitik de senaste tio åren. Säkerhetspolitiken är komplex och valet av partner inom försvarssamarbeten behöver studeras, förstås och förklaras. LÄS MER

 4. 14. Framgångsfaktorer inom digital livsmedelshandel : Samsyn och skillnader mellan konsumenter och aktörer

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Miriam Lindroos; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna rapport analyseras samsyn och skillnader mellan konsumenters och butikers uppfattning om vilka de avgörande framgångsfaktorerna är inom svensk digital livsmedelshandel. Svensk digital livsmedelshandel är en av de snabbast växande branscherna i Sverige. LÄS MER

 5. 15. Strategiska val kring kapitalstruktur under ett unikt ränteläge : Förhållningssätt till nuvarande marknadsläge i termer av strategiska och finansiella beslut

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Philip Kettunen Vasseghi; Sofia Åkerberg; [2019]
  Nyckelord :Capital structure; unique market conditions; Kapitalstruktur; unikt ränteläge;

  Sammanfattning : Problemställning: Riksbanken införde en minusränta för första gången i svensk historia i februari 2015. Sedan dess har Sverige befunnit sig i en högkonjunktur och den låga reporäntan har möjliggjort billigare belåning. Ur ett historiskt perspektiv har en ökad ekonomisk tillväxt utvecklats tillsammans med högre räntesatser. LÄS MER