Sökning: "Strategiska beslut"

Visar resultat 11 - 15 av 211 uppsatser innehållade orden Strategiska beslut.

 1. 11. Strategiskt eller inte? : En kvalitativ studie om förekomsten av strategiskt inköp i svenska fast fashion-företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Felicia Edin; Amanda Jansson; Lina Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Purchasing; Supply Chain Management; Strategic Purchasing; Fashion Industry; Fast Fashion; Purchasing Strategic Alignment; Purchasing Strategy; Inköp; Strategiskt inköp; Inköpsstrategi; Modebranschen; Fast fashion; Strategiskt samspel;

  Sammanfattning : Modeindustrin karaktäriseras idag av fluktuerande efterfrågan och snabbt växlande trender, vilket gör att modeföretagens effektivitet ständigt sätts på sin spets för att möta marknadens förändringar. Förmågan att ta snabba beslut och anpassa sig till marknaden är idag avgörande för att vara konkurrenskraftig. LÄS MER

 2. 12. Vad väger tyngst? Hur vi kan förstå beslutsfattandet bakom svensk vapenexport i relation till en feministisk utrikespolitik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Asker; Sofia Isaksson; [2018]
  Nyckelord :vapenexport; feministisk utrikespolitik; Inspektionen för Strategiska Produkter; idéanalys; förvaltningsteori; Feminist Security Studies; Street-level bureaucracy; The logic of appropriateness; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan 2015 har Sverige en uttalat feministisk utrikespolitik, med målet att ett genusperspektiv ska genomsyra all politisk verksamhet. Parallellt med denna nya politiska inriktning fortsätter Sverige att exportera krigsmateriel till icke-demokratiska och konfliktdrabbade stater, något som har gett upphov till kritik. LÄS MER

 3. 13. Mellan Domänerna - Att bryta en diskurs

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Isabel Ornstein Mecklenburg; Johan Grönlund; [2018]
  Nyckelord :sjuksköterskor; arbetsmiljö; organisering; coping; stress; frustration;

  Sammanfattning : Under en längre tid har sjukvården brottats med en ökande personalproblematik, då många sjuksköterskor antingen blir sjuka eller väljer att säga upp sig. Sedan fem år tillbaka råder det även åretruntbrist på personal och notorna för hyrpersonal närmar sig astronomiska belopp. LÄS MER

 4. 14. Risk Management, hur och varför? : En intervjustudie kring hur och varför svenska börsnoterade bolag tillämpar Risk Management samt varför de drivs till att arbeta på ett visst sätt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linn Persson; Josefine Åberg; [2018]
  Nyckelord :Risk; Risk Management; Listed companies; Risk; Risk Management; Börsnoterade bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problemdiskussion: En viss oklarhet cirkulerar bland forskare gällande om det är ökade risker som ligger bakom ett större fokus på Risk Management eller om det grundar sig i en ökad försiktighet. Vissa resonemang förs även kring om ambitionen med Risk Management är att uppnå intern förbättring eller om det handlar om att arbeta med det för att det utgör en trend bland företag. LÄS MER

 5. 15. Evaluating the Strategic Benefits of the ITS Implementation at the Värta Port

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Eric Andersson; [2018]
  Nyckelord :Strategic project evaluation; lean in shipping; transport; competitive advantage; Lean i transportsektorn; Strategisk projektutvärdering; Konkurrensfördel.;

  Sammanfattning : When City of Stockholm wanted to build apartments on land used and controlled by Ports of Stockholm a project was initiated with the purpose of accommodating this request. The project meant that one of the piers at the Värta Port was expanded and the ITS system was implemented at said pier. LÄS MER