Sökning: "Strategiskt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 414 uppsatser innehållade orden Strategiskt arbete.

 1. 1. Managementtermer i den offentliga vårdsektorn - En kvalitativ studie om hur omvårdnadspersonal uppfattar strategiskt arbete med mål.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Dahlqvist Thuresson; Lina Cronquist; Anna Bedrot; [2019]
  Nyckelord :Abstraktion; New Public Management; Prioriteringar; Styrning; Yrkesidentitet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Managementtermer i offentliga vårdsektorn - En kvalitativ studie om hur omvårdnadspersonal uppfattar strategiskt arbete med mål. Seminarie datum: 5 juni 2019 Ämne/Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Anna Bedrot, Lina Cronquist & Anna Dahlqvist Thuresson Handledare: Nadja Sörgärde Nyckelord: Abstraktion, New Public Management, Prioriteringar, Styrning, Yrkesidentitet. LÄS MER

 2. 2. Strategiskt arbete med hållbar IT och digital arbetsmiljö en empirisk kvalitativ studie av företag inom privat sektor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Lovisa Svedin; [2019]
  Nyckelord :Sustainable IT; digital work environment; strategic health promotion work; private sector; hållbar IT; digital arbetsmiljö; strategiskt hälsofrämjande arbete; privat sektor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vidareutveckling av doseringsmodul för Dosis®

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Jonatan Marteleur; Niklas Mannberg; [2019]
  Nyckelord :Dosis; lock; lock system; pill box; Dosis; lås; låsfunktion; doseringsask;

  Sammanfattning : Dosis® är en digital doseringsask från Victrix AB som med hjälp av en inbyggd datorenhet kan ställas in för att påminna patienter om doseringstillfällen genom alarm, röstmeddelande och vibration. För att vidareanpassa Dosis® till patienter med kognitiva nedsättningar vill Victrix AB implementera en låsfunktion till doseringsfacken. LÄS MER

 4. 4. Transspråkande i flerspråkiga klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amra Dizdarevic; Shahana Niazi; [2019]
  Nyckelord :De samhällsorienterande ämnena; delaktighet; förhållningssätt; första- och andraspråk; identitetsstärkande; starkaste språket; transspråkande; vardags- och skolspråk; ämnesspecifik kunskap;

  Sammanfattning : Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, vilket har resulterat i att vi har flerspråkiga klassrum. Undervisningen bör anpassas utifrån detta för att svenska sällan är de flerspråkiga elevers starkaste språk. De samhällsorienterande ämnena har många ämnesspecifika begrepp som är svåra för dessa elever. LÄS MER

 5. 5. Utan data är HR bara en funktion med en åsikt? : En kvalitativ studie om datadriven HR inom offentlig sektor

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lisa Clemensson; [2019]
  Nyckelord :Data-driven HR; Analytic HR; HR Data; Big Data; measurement.; Datadriven HR; Analytisk HR; HR Data; Stora mängder tillgänglig data; mätningar;

  Sammanfattning : HR-funktionen har genomgått en del förändringar under de senaste åren. Förändringarna har främst skett genom att HR har gått från att vara en personaladministrativ funktion till en allt mer strategisk funktion. Detta har ställt nya krav på HR-funktionens roll och dess arbete. Bland annat har HR behövt bli mer datadrivna. LÄS MER