Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Utveckling av tjänstefiering genom värdekonstellationer : En studie om hur företag med knappa resurser kan tillhandahålla erbjudanden som främjar relationer och en cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Hector Follin; Daniel Hallenberg; [2019]
  Nyckelord :Servitization; Value constellation; digitalization; digital transformation; circular economy; Tjänstefiering; värdekonstellation; digitalisering; digital transformation; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Informationsteknologi, IT, och hållbarhetsarbete har blivit två strategiska frågor i nästintill alla företag. Företag måste implementera IT för att optimera nuvarande verksamheter och transformeras till IT-drivna affärsmodeller som kräver hög kompetens och strategiskt tänkande vilket många små- och medelstora företag, SMF, saknar. LÄS MER

 2. 2. Saknas hälsoperspektiv? : En kvantitativ studie om hälsoundervisningen i Idrott & hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Frida Fogelberg; Linnea Svärd; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studiens syfte har varit att undersöka gymnasielärares undervisning inom kunskapsområdet hälsa i ämnet Idrott och hälsa. Studiens mer preciserade frågeställningar var: 1. Hur utformar ärarna sin undervisning i hälsa? 2. LÄS MER

 3. 3. Den kompetenta personalvetaren

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Annahita Yassarati; [2016]
  Nyckelord :Personalvetare; Kvalifikationer; Kompetens; Kompetenskrav; Personalvetarutbildning.;

  Sammanfattning : Förändringar i personalvetarens arbete har gett upphov till spänningar mellan ekonomiska och humanistiska intressen, mellan arbetsgivare och arbetstagare, samt mellan den kompetens arbetsgivaren kräver och den befintliga kompetens personalvetarna besitter (Löfgren Martinsson, 2008, 12). Denna studie ämnar, genom intervjuer med personalvetare och HR-chefer, undersöka hur kraven på formell kompetens kommer till uttryck för personalvetare. LÄS MER

 4. 4. Decemberöverenskommelsen och den svenska parlamentarismen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tim Edvinsson; [2016]
  Nyckelord :Parlamentarism; Decemberöverenskommelsen; Minoritetsregeringar; Strategiskt tänkande; Svensk politik;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är undersöka Sveriges parlamentariska system som präglats av minoritetsstyre och att ta reda på och förklara vad det var som låg till grund till att Decemberöverenskommelsen kunde bildas under regeringskrisen efter valet hösten 2014. Metoden som har använts under arbetet är kvalitativ metod, med inriktning på processpårning. LÄS MER

 5. 5. Lean i lantbruket : en studie av svenska mjölkproducenters strategiarbete i södra Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Anna Lundberg; Emelie Persson; [2016]
  Nyckelord :Företag; Lean; Strategi; Lantbruk; Medarbetare; Implementering; Utveckling;

  Sammanfattning : Sveriges lantbrukare har fått genomföra stora strukturella förändringar för att kunna konkurrera på marknaden. Det blir allt viktigare att lantbrukare kan bevara en stabil position för att kunna hantera oväntade situationer. LÄS MER