Sökning: "Strategy execution"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden Strategy execution.

 1. 1. A DMAIC based framework to conduct Measurement System Analysis : A case study at Northvolt AB

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anshuman Manickam Vinoth; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the project was to develop a framework for the execution of a Measurement System Analysis (MSA) which would help determine capability of a measurement system. The strategy behind carrying out this thesis has been to draft a framework which is based on the Define, Measure, Analyze, Improve, Control (DMAIC) model for a Measurement System Analysis (MSA) which would enable to gain a better understanding of the capability of measurement instruments that are used to control the quality of production processes of lithium-ion batteries. LÄS MER

 2. 2. Search methods for Strategy Synthesis for Multi-Agent Games of Imperfect Information

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Jernbäcker; Max Junestrand; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Finding strategies for agents in multi-agent systems of imperfect information is a difficult and time-consuming endeavor. It is thus of interest to find ways of doing this more effectively. This study aims to improve the performance of a strategy synthesizer tool by testing two search techniques and evaluating their performance. LÄS MER

 3. 3. Internationella Förhandlingsprocesser i en Global Pandemi : En kvantitativ studie om hur Covid-19 har påverkat internationella förhandlingsprocesser

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Liza Sarnet; [2021]
  Nyckelord :International Business Negotiation; Negotiation process; National culture; Negotiation Process; Covid-19; Strategy.; Internationell förhandling; Nationell kultur; Förhandlingsprocess; Covid19; Strategi.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Internationella förhandlingar har länge varit en fundamental del av internationellt företagande, där den internationella förhandlingen påverkas av både kultur och förhandlingsstrategi. Den globala pandemin orsakad av Covid-19 har haft effekter på omvärlden, där viruset hanterats olika från land till land. LÄS MER

 4. 4. Är det rätt att bygga tätt? : En kvalitativ studie om Linköping som kompakt stad

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Clara Lindholm; Linnea Häger; Johanna Tranberg; [2021]
  Nyckelord :compact city; densification; components; sustainability; green spaces; kompakta staden; förtätning; komponenter; hållbarhet; grönområden;

  Sammanfattning : Städer fortsätter växa och omfattas av ökad urbanisering. En planeringsstrategi för att hantera ökad urbanisering på ett hållbart sätt kan vara den kompakta staden. LÄS MER

 5. 5. Circulating for Service Sustainability : Examining relationship between sustainability and servitization in both B2B and B2C context of electric vehicles

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Hakima Shiralizade; Wen Chen; [2021]
  Nyckelord :Servitization; Sustainability; Electric vehicle battery servitization; Circularity;

  Sammanfattning : Background: Due to the escalated environmental concerns and the requirement of Paris Agreement, restraining the carbon emission is aimed on a global scale. Being a solution, the electrification of vehicles is inevitable whilst the problematization to the batteries continues. LÄS MER