Sökning: "Strauss"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet Strauss.

 1. 1. Att öva utanför övningsrummet : En musikanalys av Richard Strauss konsert för oboe och liten orkester

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Victor Sjögren; [2020]
  Nyckelord :Oboe; Richard Strauss; Konsert för oboe och liten orkester; Musikanalys; Senromantik;

  Sammanfattning : Richard Strauss (1864–1949) var en av de mest tongivande kompositörerna och dirigenterna under sin mycket långa och framgångsrika karriär. Hans oboekonsert, skriven 1945–1946, var ett av de sista stycken han komponerade och har sedan blivit ett mycket viktigt verk i oboerepertoaren. LÄS MER

 2. 2. Teaching online in a Global Pandemic : A Look at the Work involved

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Patrick Dooley; [2020]
  Nyckelord :Online teaching; Tacit Knowledge; Articulation work; Sociology of work.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the process of teaching on line amongst Swedish high school teachers. The empirical material for the study is based on four one-hour qualitative interviews with high school teachers who taught a range of subjects between them. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar med rätten att bli bortglömd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Evelina Strauss; Rebecca Gojkovic; [2020]
  Nyckelord :Utmaningar; rätten att bli bortglömd; systemutveckling; GDPR; Law and Political Science; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att beskriva utmaningar som rätten att bli bortglömd för med sig i en systemutvecklingsprocess. Rätten att bli bortglömd är en av artiklarna i GDPR som tillsammans syftar till att skapa en likvärdig standard för skyddet av personuppgifter inom Europa. LÄS MER

 4. 4. “Enjoying health benefits without losing individual autonomy” Employees’ experiences of an app-based health promotion intervention at the workplace – a grounded theory study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Författare :Moa Eskilsson; [2020]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: The workplace setting is a prioritized arena for health promotion to battle non-communicable diseases. App-based interventions have shown promise to be useful tools for workplace-based health promotion. However, the effects of app-based interventions have been found to be moderate. LÄS MER

 5. 5. Kulturarv i musikundervisningen : En kvalitativ studie om musiklärares implementering av kulturarvet i undervisningen på grundskolan

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Johanna Logarn; [2020]
  Nyckelord :kulturarv; kultur; musikundervisning; identitet; läroplanen för grundskolan; förskoleklassen och fritidshemmet.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to see how music teachers at secondary school work with the implementation of cultural heritage in teaching. What has been examined in the study is what the participating teachers believe that the curriculum aims at the existing cultural heritage, and what they themselves consider to belong to a cultural heritage. LÄS MER