Sökning: "Strauss"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet Strauss.

 1. 1. Brytpunktssamtal för äldre personer : en registerstudie i palliativ vård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Helene Nilsson; Anna Strauss; [2019]
  Nyckelord :Breakpoint conversation; district nurse; four cornerstones in palliative care; palliative care; elderly people; Brytpunktssamtal; distriktssköterska; fyra hörnstenar i palliativ vård; palliativ vård; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av palliativ vård kommer att öka i takt med att befolkning blir äldre och lever allt längre. Det kommer bli fler äldre personer med kroniska sjukdomar som har andra sjukdomsförlopp jämfört med cancer. Det är viktigt för kvaliteten av den palliativa vården att brytpunktssamtal erbjuds. LÄS MER

 2. 2. Prøveteknik : Om dirigents prøveteknik med et orkester og om overgangsfasen fra forberedelse til udøvelse

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Magnus Theodor Torpp Larsson; [2019]
  Nyckelord :Prøveteknik; prøve; orkester; symfoniorkester; dirigent; direktion; Norrköping Symfoniorkester; SON; Bent Sørensen; Tchaikovsky; Strauss;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den levande skulpturen: en semiotisk studie av den cybernetiska konstens syfte och kommunikativa särmärke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Herman Olsén Svensson; [2019]
  Nyckelord :The Senster; cybernetics; postmodernism; semiotics; interaction; communication; bricolage; technology; system; feedback The Senster; cybernetik; semiotik; interaktion; kommunikation; teknologi; återkoppling; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This study examines the theoretical conception and communicate aspects of Cybernetic art on the background of an analysis of Edward Ihnatowicz’s sculpture The Senster from 1970. It also examines the role of the artist as an engineer with Claude Lévi-Strauss notion on bricolage as a vantage point. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringen i förskolan - En kantitativ studie av IKT i verksamhet och undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Bartha Söderman; Anna Strauss; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det är inte insatserna som är grejen.. : - en kvalitativ studie om behandlingsarbete med ungdomar i missbruk.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emily Strauss Oxelgren; Matilda Frisk; [2019]
  Nyckelord :Relational Pedagogy; Relationship; Motivation; Participation; Treatment Work; Adolescents; Addiction; Relationell pedagogik; Relation; Motivation; Delaktighet; Behandlingsarbete; Drogmissbruk; Ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få kunskap om behandlare resonerar kring sitt arbete med ungdomar i ett drogmissbruk samt hur detta kan förstås som en pedagogisk praktik. Metodologiska utgångspunkten i studien utgick från en hermeneutisk kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER