Sökning: "Streaming"

Visar resultat 16 - 20 av 595 uppsatser innehållade ordet Streaming.

 1. 16. KARTLÄGGNING AV VÄRDEFLÖDEOCH IDENTIFIERING AV SLÖSERIERFÖR ÄGGPRODUKTION

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Daniel Wallin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Värdeflödeanalys; värdeflödeskarta; slöserier; lean;

  Sammanfattning : Dava Foods i Skara har varit anläggningen för det här examensarbetet där de bearbetar ägg i olika former. För det här arbetet har processen där de tillverkar proteindrycker som säljs till dagligvaruhandel legat i fokus. LÄS MER

 2. 17. WebRTC for peer-to-peer streaming from an IP camera

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johan Gustavsson; Hampus Christensen; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 18. Att följa strömmen : åtkomst till fysiska och strömmande filmer på svenska folkbibliotek

  Master-uppsats,

  Författare :Erik Ogenstedt; [2019]
  Nyckelord :filmutlåning; format; folkbibliotek; åtkomst; Viddla; Cineasterna;

  Sammanfattning : In 2017, Cineasterna and Viddla, two film streaming services, were introduced to public library users in Sweden. The introduction of this new mode of loaning brings to question how it affects the loaning of DVD’s and Blu-rays. LÄS MER

 4. 19. Identification model of musical works using record linkage

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Pierre Cournut; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is based on a project that is part of IBM’s collaboration with a Collecting Right Organization that collects and distributes payments of authors’ rights. The project aimed at helping this organization identify right beneficiaries for musical tracks listened on online streaming platforms. LÄS MER

 5. 20. White Rabbit. The logic and proportion of conspiracy theory videos on YouTube: a Foucauldian discourse analysis

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Matthew Kenneth Sam Birch; [2019]
  Nyckelord :conspiracy theory; YouTube; video; recommendations; social media; algorithm; comments; extremism; Foucauldian discourse analysis; multiperspectivalism; mixed methods; content analysis; truth;

  Sammanfattning : Conspiracy theories are everywhere. The internet has provided people with the tools for instantaneous, global communication and this has encouraged the spread of alternative narratives on a variety of platforms. LÄS MER