Sökning: "Street-level bureaucrats"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade orden Street-level bureaucrats.

 1. 1. Att stå i medias fokus - en kvalitativ intervjustudie om medias bevakning av intensivvården under covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellinor Ekdahl; Dennis Morton; Embla Starke Sundén; [2021-02-05]
  Nyckelord :Covid-19; journalism; intensive care unit; media; professional identity;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to find out whether increased media attention in relation to the covid19 pandemic of 2020 has any effects on the staff of intensive care units in Sweden. And if itin any way shapes the professional identity of the healthcare workers at the units. LÄS MER

 2. 2. Understanding implementation gaps in honour-related violence & oppression policy : A case study exploring the promises and pitfalls faced by teachers when implementing policy in a Swedish school environment  

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Thalin; [2021]
  Nyckelord :Micro-level policy implementation; Street-level bureaucrats; Policy implementation gaps; Honour-related violence and oppression;

  Sammanfattning : Honour-related violence and oppression has been politically prioritised in Sweden during the past two decades. National policies have been formulated, laws adopted, and the school has been identified as a crucial actor for preventing this type of violence at the local level. LÄS MER

 3. 3. ”FÖRÄLDRARNAS ANSVAR ELLER BARNETS BÄSTA?” : En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av att beakta ett barnperspektiv i utredningar av barnfamiljer som ansökt om långsiktigt boende.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikaela Elf Söderqvist; Malin Maaranen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We have in this study examined if social workers in social services experience that they have opportunities to consider a child perspective, in investigations for long term housing. The purpose of this study is also to investigate the social workers experience and interpretation of their discretion connected to the units guidelines. LÄS MER

 4. 4. Klientmötet sett ur guidens perspektiv - En kvalitativ studie om hur socialarbetare beskriver sitt arbete med klienter som uppbär försörjningsstöd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Kevin Kristensson; Saga Fransson; [2021]
  Nyckelord :Power; The dimensions of power; Client relationship; Roles; Street-level bureaucrats; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to shed light on how guides in the labor market administration describe their meeting with clients who receive financial aid. Meetings and also the relationship between social workers and clients is something that in previous studies has been described as important for the work, but also as something complex. LÄS MER

 5. 5. ”Vad ska vi ´lilla socialtjänsten´ säga när rätten har beslutat” - En kvalitativ studie om socialsekreterares uppfattningar gällande fallet ”Lilla hjärtat”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ida Holmberg; Mira Ockborn Westberg; [2021]
  Nyckelord :“Lilla hjärtat”; discretion; child welfare; case study; department of children and families services; handlingsutrymme; socialsekreterare; Social Sciences;

  Sammanfattning : The study aimed to research some social workers in the department of children and families services' view of the case “Lilla hjärtat” and the dilemmas of the case. This case, a 4-year old girl who died in the care of her parents, is well known in Sweden through the media, and the case has led to a public inquiry. LÄS MER