Sökning: "Street-level bureaucrats"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden Street-level bureaucrats.

 1. 1. Defensivt och proaktivt gränsdragningsarbete : En kvalitativ intervjustudie om hur hälso- och sjukvårdskuratorer formar sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Klara Lund; Markus Wendel; [2020]
  Nyckelord :hospital social work; healthcare social workers; professionalism; boundary work; discretion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The mission of healthcare social workers can be very inexplicit, both for other professions inside the walls of the hospital and for the healthcare social workers themselves. The aim of this study was to look into how the mission of healthcare social workers is shaped through the proceedings around the initial contact with their patients. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta utan tydliga ramar : En kvalitativ studie om hälso- och sjukvårdskuratorers arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ellinor Svensson; Alva Thuresson; [2020]
  Nyckelord :Counselor; healthcare; way of working; professionalization; discretion; Kurator; hälso-och sjukvård; arbetssätt; professionalisering; handlingsutrymme; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how healthcare counselors think about their professional discretion.The method used in this study was qualitative and carried out by semi structured interviews. We conducted interviews with eight different counselors at the university hospital in Malmö and Lund on seven different occasions. LÄS MER

 3. 3. En kollektiv bestraffning eller bekämpande av bidragsfusk? En studie om förändrad policy för den personliga assistansen och dess följder enligt brukarorganisationer.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Cornelia Abelsson; [2020]
  Nyckelord :Personal assistance; welfare; social work; Lipsky; Social Sciences;

  Sammanfattning : The main purpose with this study is to examine if there has been any changes in the governtment directive to the swedish social insurance agency(Försäkringskassan) about care assistans and examine how the swedish social insurence agency and the volunteer organisations respond to the directives. Another aim with the study is to compare the goverment and the swedish social insurence agencys opinions on the changes of the care assistans with the volunteer organisations. LÄS MER

 4. 4. Barnperspektiv, barnets bästa och barnkonventionen : En kvalitativ studie rörande arbetet med barn inom socialtjänsten och socialsekreterares förväntningar på inkorporeringen av barnkonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Patricia Åkerblom; Amanda Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Best interests of children; child s perspective; convention on the rights of the child; street-level bureaucracy; institutionalization; barnets bästa; barnperspektivet; barnkonventionen; gräsrotsbyråkrati; institutionalisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze how the child’s perspective is used in social services today and how the usage of the child’s perspective is expected to change due to the incorporation of the convention on the rights of the child. We collected data through qualitative interviewing with six participants from the same social service office. LÄS MER

 5. 5. ”Annars ska ni ha en bomb på socialkontoret” - En kvantitativ studie om hot och våld mot socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sarah Hammar; [2020]
  Nyckelord :social workers; work-related threats and violence; street level bureaucrats; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studies have shown that people working within social work are more exposed to threats and violence in the workplace than people with other occupations. The pur-pose of this study was to investigate the exposure to work-related threats and vio-lence among social workers and examine how situations involving work-related threats and violence are handled. LÄS MER