Sökning: "Streets"

Visar resultat 1 - 5 av 639 uppsatser innehållade ordet Streets.

 1. 1. Competing for the Curb: A Study of the Impact of Ride-Hailing Companies on Traditional Taxi Services

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hampus Johansson; Sebastian Leijen; [2023-07-19]
  Nyckelord :Transportation Network Companies TNC ; Internet of Things IoT ; Business Model Canvas BMC ; Business Model Innovation BMI ; Transformation;

  Sammanfattning : In the bustling streets of Sweden, the emergence of Transportation Network Companies (TNCs) has shaken up the taxi industry, leaving incumbents grappling with the need to adapt their business models. While previous research has explored this phenomenon in other parts of the world, little is known about its impact in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Stämmer Jan Gehls teorier? : en studie om livet mellan husen i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sebastian Hammarsten; [2023]
  Nyckelord :urban design; rörelsemönster; gågator; Gehl; Malmö;

  Sammanfattning : Att röra sig i städernas gaturum till fots hör för många till vardagen men varför och hur rör man sig? Jan Gehls Life Between Buildings går igenom just detta och ger förklaringar på vad som lockar människor till gaturum men även hur människor beter sig i gaturummen. Denna uppsats syfte är att undersöka ifall Gehls teorier om livet mellan huskroppar stämmer överens med vad som händer på två av Malmös mest gångtrafikerade gator. LÄS MER

 3. 3. "POLISER HAR VÄL BLIVIT GRAVIDA FÖRUT" : En studie om att som polis i yttre tjänst bli mamma

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Linda Bergman; [2023]
  Nyckelord :graviditet; polis; mamma; skiftarbete; förälder; föräldraledighet; omplacering; gravid;

  Sammanfattning : After pregnancy and maternity leave some women choose to quit their jobs as police officers out on the streets. In this study ten women from the same police district has been interviewed about their experiences of as a woman and police officer becoming a mum. LÄS MER

 4. 4. Infrastruktur och människors transportval : Omvandling av tidigare E4 genom Umeå från genomfartsled till stadsgata

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Nils Karlsson; [2023]
  Nyckelord :spatial planning; urban infrastructure; sustainable development; smart streets; multifunctional streets; transport choice; fysisk planering; stadsinfrastruktur; hållbar utveckling; smarta gator; multifunktionella gator; transportval;

  Sammanfattning : After the breakthrough of the personal car in the early 20th century many cities were planned with the idea that every person should use their own car for transportation within the city. Highways were built, splitting neighborhoods straight through. LÄS MER

 5. 5. Creating safe, lively and attractive street spaces in city centres : A case study of Nygatan and Järnagatan in Södertälje

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Bakhaya Jeanette; Felicia Norlin; [2023]
  Nyckelord :sustainability; safe; alive; attractive; street space; city centre; street; design; urban form; mobility; environment; social; enjoyment; movement; public places; pedestrian friendly; hållbarhet; trygg; levande; attraktiv; gaturum; stadskärna; gata; utformning; stadsform; mobilitet; miljö; socialt; njutning; rörelse; offentliga platser; gångvänligt;

  Sammanfattning : Throughout time, cities have been built in different ways and city structures can look different in different places in the world. The urban planning ideal has changed and small narrow alleys in the city have today been replaced by large roads adapted for cars. LÄS MER