Sökning: "Stress och diabetes"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden Stress och diabetes.

 1. 1. Föräldrastilar som kan orsaka emotionellt ätande bland barn och unga : En stukturerad litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Katarina Eriksson; [2022]
  Nyckelord :emotional eating; parent practicies; child; emotion regulation; obesity; emotionellt ätande; föräldrastilar; barn; emotionell reglering; fetma;

  Sammanfattning : Introduktion: Barnfetma är ett globalt folkhälsoproblem som växer i snabb takt.Obehandlad övervikt och fetma bland barn kan leda till kroniska följdsjukdomar ivuxenlivet, såsom högt blodtryck, förstadier till diabetes typ-2, psykisk ohälsa samt förtidigdöd. LÄS MER

 2. 2. Barn och ungdomars upplevelse av att leva med typ- 1 diabetes : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Liljegren; Baysal Aysel; [2022]
  Nyckelord :Typ 1-diabetes; barn; ungdomar; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever ca 8000 barn med typ- 1 diabetes och varje år får ca 900 barn diagnosen. Sjukdomen innefattar daglig behandling och övervakning av blodsockret. Blodsockerkoncentrationen i blodet kan leda till både kortsiktiga livshotande konsekvenser och långsiktiga skador på kroppens organ. LÄS MER

 3. 3. Vuxna diabetespatienters upplevelser av egenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Adema Jusic; Fahim Jan Mandozai; Samer Ahmad; [2022]
  Nyckelord :diabetes mellitus; experience; patient; self-care; diabetes mellitus; egenvård; patient; upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Diabetes mellitus är folksjukdom med hög incidens både globalt och i Sverige. Egenvård är viktigt behandlingskomplement i diabetesbehandlingen, vilket patienter behöver utföra själva med syfte att undvika sjukdomskomplikationer och att leva ett hälsosamt liv trots sjukdomen. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelser att leva med ett barn med diabetes mellitus typ 1 : En kvalitativ litterarstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Caroline Pettersson; Hanna Jensen; [2022]
  Nyckelord :Lifestyle changes; Parenting; Parents experiences; Type 1 Diabetes mellitus; Diabetes mellitus typ 1; Föräldrars upplevelser; Föräldraskap; Livsstilsförändringar;

  Sammanfattning : Background: Type 1 diabetes mellitus is the most common autoimmune disease among children and adolescents worldwide. The diagnosis leads to lifestyle change. Parents are mainly responsible for self-care. Nurses can support parents in this life adjustment through patient participation and family-focused nursing. LÄS MER

 5. 5. Diabetes mellitus hos katt : klinisk karakterisering och behandlingsresultat - en retrospektiv studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sophia Panofsky; [2022]
  Nyckelord :katt; diabetes mellitus; ketoacidos; akromegali;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus (DM) är en av de vanligaste endokrina sjukdomarna hos katt. Den typ av DM som vanligen drabbar katt är DM typ 2. Vid DM typ 2 fås en relativ brist på insulin som beror på en kombination av insulinresistens och bristande betacellsfunktion. LÄS MER