Sökning: "Stresshantering"

Visar resultat 1 - 5 av 265 uppsatser innehållade ordet Stresshantering.

 1. 1. Yrkesrelaterade stressfaktorer och dess påverkan på patientsäkerheten – En systematisk litteraturstudie ur operationssjuksköterskans och kirurgens perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Arnell; Emelie Lindén; [2020-06-26]
  Nyckelord :Kirurg; Operationssjuksköterska; Patientsäkerhet; Stresshantering; Yrkesrelaterad stress;

  Sammanfattning : Background: The scrub nurse and the surgeon are working tightly in a cross-professional team during the surgery. Their specific responsibilities in combination with a demanding and complex work environment can contrite to perceived stress, with a negative impact on the work done by the surgical team and ultimately influence patient safety negatively. LÄS MER

 2. 2. HUR ARBETSTERAPEUTISKA METODER FRÄMJAR AKTIVITETSBALANS FÖR UNGA VUXNA PERSONER MED ÄTSTÖRNINGSPROBLEMATIK - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Louise Kragh; Malin Sason; [2020-06-11]
  Nyckelord :Arbetsterapi; roller; vanor; vardag; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste 20 åren har antal ätstörningsdiagnoser ökat med mer än åtta gånger, vilket visar på en trend som är ihållande och fortsätter att öka. Inom arbetsterapin används aktivitet som medel och verktyg för att uppnå hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Primärvårdssköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande med stresshantering hos patienter med hypertoni : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Evelina Söder; Jeanette Wegersjö; [2020]
  Nyckelord :Hypertonimottagning; Hälsofrämjande arbete; Primärvård; Primärvårdssköterska; Stresshantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primärvårdssköterskor har ett ansvar att arbeta hälsofrämjande. Hypertoni kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar och drabbar en stor del av befolkningen i världen. I Sverige upplever allt fler människor stress. Studier visar på att det finns ett samband mellan förekomsten av stress och hypertoni. LÄS MER

 4. 4. Evidens för mindfulness som stressreduktion hos yrkesverksamma sjuksköterskor – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Andreas Lindgren; Patrik Löf; [2020]
  Nyckelord :Literature review; Mindfulness; Professional Nurses; Stress; Stress Management; Litteraturöversikt; Mindfulness; Stress; Stresshantering; Yrkesverksamma sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan har i sitt arbete ett stort ansvar för människors liv och hälsa. Arbetet kan dock ofta vara mycket stressigt, vilket kan leda till både stressrelaterad ohälsa hos sjuksköterskan och risk för misstag i arbetet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans copingstrategier för att hantera arbetsrelaterad stress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Kelly Andersson; Hedda Freij; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; Coping; Copingstrategier; Omvårdnad; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Andersson, K & Freij, H. Sjuksköterskans copingstrategier för att hantera arbetsrelaterad stress. En kvalitativ litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER