Sökning: "Stridspilot"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Stridspilot.

 1. 1. Stridspilot - Ett kall eller en passion?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Mikael Forselius; Nicklas Runds; [2019]
  Nyckelord :Stridspilot; drivkrafter; farhågor; motivation; trygghet;

  Sammanfattning : Det svenska flygvapnet kommer inom en relativt snar framtid införskaffa nya flygplan och samtidigt utöka sin verksamhet från tre till fyra flottiljer vilket innebär att antalet divisioner ökar från sex till åtta. Expansionen kräver stora personella resurser, resurser som kanske inte finns i framtiden. LÄS MER

 2. 2. Cleared for take-off? : En studie kring uppkomsten av depressioner och ångestsyndrom bland svenska flygvapenpiloter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Andree Densfelt; [2012]
  Nyckelord :Fighter pilot; transport pilot; helicopter pilot; depression; anxiety; mental health; training; Stridspilot; transportpilot; helikopterpilot; depression; ångest; mental hälsa; utbildning;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att svenska stridspiloter har uppvisat en anmärkningsvärt hög förekomst av depressions- och ångestsymptom, vilket både riskerar att minska effektiviteten hos de svenska luftstridskrafterna och kan innebära en fara för flygsäkerheten. Detta arbete syftar till att underlätta beslutsfattandet kring problemet genom att skapa ett bättre underlag för att förstå de bakomliggande orsakerna. LÄS MER

 3. 3. UCAV : en potentiell luftförsvarare?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Martin Lindström; [2012]
  Nyckelord :UAV; UCAV; obemannat; stridsflygplan; stridspilot; luftförsvarsoperationer; SEAD;

  Sammanfattning : Obemannade flygfarkoster, så kallade UAV, har länge används för militära ändamål. Dessa ändamål har främst varit underrättelseinhämtning i form av spaning för att ge markförband bättre beslutsunderlag. LÄS MER

 4. 4. Argument för Fältflygarsystemets införande : är dessa giltiga för att introducera ett tvåbefälssystem för flygvapnets piloter idag?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Carl Nilsson; [2010]
  Nyckelord :pilot; air force; fighter pilot; rank; NCO; short service personnel; fältflygare; tvåbefälssystem; flygvapnet; stridspilot; flygförare; underofficer;

  Sammanfattning : 1946 infördes en ny befattning i flygvapnet – Fältflygare. Dessa korttidsanställda piloter utbildades fram till och med 1982, året innan den Nya Befälsordningen infördes i försvarsmakten vilken innefattade alla officerare i en och samma kategori – yrkesofficerare. LÄS MER

 5. 5. Svenska stridspiloters årliga fysiska tester

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Erik Karlsson; [2010]
  Nyckelord :G-forces; G-tolerance; Aerob training; Anaerob training; Fighter pilot; Physical tests; G-krafter; G-tolerans; Aerob träning; Anaerob träning; Stridspilot; Årliga fysiska tester;

  Sammanfattning : Piloter i försvarsmakten har en väldigt unik arbetsmiljö med särskilda påfrestningar från bland annat höga G-krafter och snabba tryckförändringar. I dagsläget utför svenska stridspiloter i princip samma slags fysiska tester som all Försvarsmaktspersonal. LÄS MER