Sökning: "Strimlare"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Strimlare.

 1. 1. Konstruktionen av en strimlare för kasserat PLA : En maskinkonstruktion

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jens Andreasson; Jimmie Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :Strimlare; Produktutveckling; PLA; PLA-plast; Återbruk; 3d-skrivare; Granulator; Lameller; FEM;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har ämnat konstruktionen av en strimlare för att sönderdela kasserad PLA-plast från 3d-skrivarna i verkstaden på Mälardalens universitet. Målet med detta arbete var att underlätta återvinning men även möjliggöra återbruk av materialet genom att skapa nytt filament av den sönderdelade plasten som åter kan användas av 3d-skrivarna och därmed minska behovet av att köpa in nytt filament. LÄS MER

 2. 2. SecRePac - Strimlare för hushållsförpackningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Sebastian Schwartz; Pierre Runic; [2014]
  Nyckelord :SecRec; uppsats; hushållsförpackningar; strimlare; återvinning; kartong;

  Sammanfattning : SecRePac is a household appliance that simplifies sorting of packaging such as milk, juice and yogurt containers. By shredding the packages SecRePac reduces its volume uptake both in the home and at the recycling station. LÄS MER