Sökning: "Stripa"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Stripa.

 1. 1. Avdelning nr 22 i Stripa Gruva : En studie om den fackliga organisationens arbete under 1917

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Evelina Persson; [2019]
  Nyckelord :Fackförbund; Stripa gruva; Stripa; LO; SAC; Gruvindustrin; 1917;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att studera de frågor och punkter som togs upp under avdelning nr. 22:s fackliga möte och se om och hur de reflekterats av de konflikter som fanns både i världen och i Sverige under 1917. LÄS MER

 2. 2. Att bruka men inte förbruka ett industriellt arv : En kvalitativ studie om att förvalta Stripa gruva i det moderna samhälletMaria Sarbäcken

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Sarbäcken; [2016]
  Nyckelord :Kultur; kulturarv och industriella arv;

  Sammanfattning : I dagens moderna samhälle finns det kulturarv, traditionella som moderna. Industriella arv är moderna kulturarv, och det är vanligt att de moderna kulturarven har svårare att accepteras i samhället. LÄS MER

 3. 3. Avskiljning av uran från dricksvatten med reaktiva filter

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Soil Sciences

  Författare :Ellinor Dässman; [2008]
  Nyckelord :uran; reaktiva filter; järnoxid; bergsborrade brunnar; jämviktsmodellering; Visual Minteq;

  Sammanfattning : Water is our most important provision and its quality is above all dependent on the geological conditions in the area from where it is extracted. Due to geological properties there are certain areas with an elevated risk of high uranium levels in the ground water, which in turn constitutes a risk for human health. LÄS MER