Sökning: "Stroke anhöriga"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Stroke anhöriga.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med afasipatienter efter stroke : En allmän litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Kasper Lilja; Marcus Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Afasi; kommunikation; omvårdnad; SCA; sjuksköterska; stroke; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I bakgrunden tas det upp hur stroke som sjukdom uppkommer samt de vanligaste orsakerna, symptom och biverkningarna. Afasi tas upp som följdsjukdom efter stroke med fokus på uppkomst, behandling, omvårdnad och riskfaktorer. LÄS MER

 2. 2. Livet efter stroke : Ur ett anhörigperspektiv - en kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Martin Hall; Eldh Karin; [2023]
  Nyckelord :kvalitativ litteraturöversikt; partner; stroke; upplevelser ;

  Sammanfattning : Sammanfattning:  Bakgrund: Varje år drabbas cirka 25 000 personer av stroke i Sverige, vilket utgör den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige idag. Insjuknande i stroke medför stora konsekvenser för såväl den drabbade som dennes anhöriga. Syfte: Att beskriva anhörigas upplevelse av att leva med en partner som drabbats av stroke. LÄS MER

 3. 3. "Jag gillar att ha mitt kök ifred" : En vetenskaplig essä om arbetsterapeutens erfarenheter i neurologisk rehabilitering

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Riitta Ahonen; [2022]
  Nyckelord :neurological rehabilitation; occupational therapist; relatives; practical knowledge; responsibility; cooperation; neurologisk rehabilitering; arbetsterapeut; anhöriga; praktisk kunskap; ansvar; samarbete;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här vetenskapliga essän handlar om arbetsterapeutens arbete med neurologisk rehabilitering. Jag gestaltar ett möte med en patient som har drabbats av en stroke och beskriver hur anhöriga påverkar rehabiliteringsprocessen. Problem uppstår när jag inte har lyckats skapa en god relation och samarbete med den anhöriga. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av rehabilitering efter stroke : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Anders Hansted Thage; Lori Selmonaj; [2022]
  Nyckelord :Experience; Nursing; Patient-perspective; Rehabilitation; Stroke; Omvårdnad; Patientperspektiv; Rehabilitering; Stroke; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen insjuknar 30 000 människor i stroke i Sverige, där 6100 personer avlider i sjukdomen. Stroke är en sjukdom där cirkulationsstörningar uppstår i nervvävnaden i hjärnan, vilket ger neurologiska bortfall som symtom. Detta uppstår av artärembolier, trombos och hjärnblödningar. LÄS MER

 5. 5. Patientupplevelse av kommunikation vid afasi efter stroke : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kanan Adamnor; Marwa Mahmoud; [2022]
  Nyckelord :aphasia; communication; experience; patient; stroke; afasi; kommunikation; patient; stroke; upplevelse;

  Sammanfattning : Introduktion: Stroke är en av de vanligaste sjukdomarna som kan påverka livet både fysiskt, psykiskt och socialt hos drabbade personer. Ungefär mer än hälften av de som drabbas av stroke får afasi, vilket innebär att personen får svårigheter att kommunicera, läsa och skriva. LÄS MER