Sökning: "Stroke"

Visar resultat 1 - 5 av 1113 uppsatser innehållade ordet Stroke.

 1. 1. EN FÖRÄNDRAD LIVSSITUATION EFTER STROKE. En litteraturöversikt om patientens emotionella upplevelse

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stella Duvander; Elin Nilsson; [2024-01-26]
  Nyckelord :Emotioner; omvårdnad; patient; stroke; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas ca 25 000 personer av stroke i Sverige. Insjuknandet i stroke kan medföra både fysiska och emotionella komplikationer som kan orsaka lidande hos personen. LÄS MER

 2. 2. Hälso-och välfärdsteknik inom strokerehabiliteringen : En intervjustudie om erfarenheter hos legitimerad rehabiliteringspersonal i en mellansvensk region

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annika Fischer; [2024]
  Nyckelord :Health- and welfare technology; Hälso- och välfärdsteknik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: En uppföljning av strokevård i Sverige har visat brister vad gäller rehabiliteringsinsatserna. Dessa bör vara intensiva, upprepade och ges på alla vårdnivåer av många professioner. LÄS MER

 3. 3. Patienters röst efter stroke : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Julia Hallberg; Linda Runge Samuelsson; [2024]
  Nyckelord :Patient experience; Patient perspective; Stroke; Stroke care; Qualitative; patient; upplevelse; stroke; omvårdnad; kvalitativ;

  Sammanfattning : Background: Stroke is a common health problem and one of the most frequent causes of disability among adults. Stroke is a collective term for cerebral infarction or brain bleeding, both of which can lead to death. Due to the injury caused by a stroke, patients may experience various symptoms depending on which part of the brain that is affected. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med stroke : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Patricia Ienesel; Elin Melliander; [2024]
  Nyckelord :experiences; nurse; person centered care; stroke; erfarenheter; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterskor; stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är 25% av världens befolkning som drabbas av stroke någon gång under sin livstid. Stroke är ett samlingsnamn för minskad eller avsaknad av blodtillförsel till hjärnan. Patienter som drabbas av stroke får i stor utsträckning nedsatta kognitiva och motoriska funktioner. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av post-strokedepression : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sara Gebreslasie; [2024]
  Nyckelord :Stroke; Depression; Patients Experiences.; Stroke; Depression; Patientens Upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Post-strokedepression förekommer hos 33–40% av alla individer som drabbas av stroke och är ofta svår att diagnostisera. Depression som en vanlig konsekvens av en stroke kan vara svårt att upptäcka och går lätt obemärkt förbi. LÄS MER