Sökning: "Structural"

Visar resultat 1 - 5 av 5459 uppsatser innehållade ordet Structural.

 1. 1. DET NYA FOLKHEMMET?; En socialantropologisk studie om subjektiv trångboddhet, kollektivism och stigmatisering i ’utsatta’ områden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Désirée Tamasha Bayibsa; [2023-09-27]
  Nyckelord :Subjective cramped housing; privacy; social pressure; collectivism; stigmatisation; suburbs;

  Sammanfattning : The aim of this study is to research the subjective experience of cramped housing. The main argument centred around the need to explore the subjective dimension of cramped housing, as this aspect has been relatively neglected in previous research compared to the objective aspects. LÄS MER

 2. 2. Dreams, hope and future; An anthropological study about poverty and future plans among of vulnerable youth in Cape Town

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Gustav Carlsson; [2023-09-27]
  Nyckelord :Hope; Social mobility; Capital; Social suffering; Temporality; Potentiality;

  Sammanfattning : This thesis is a result of Minor Field Studies (MFS) carried out in Cape Town, South Africa and funded by the Swedish public authority SIDA - Swedish International Development Cooperation Agency. South Africa struggles with poverty and has the greatest inequality in the world. LÄS MER

 3. 3. Chefer som agerar – olika? En kvantitativ studie om könsskillnader i chefers åtgärder för att undvika sjukskrivning av medarbetare med vanlig psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hanna Dahlbäck Linnér; [2023-09-22]
  Nyckelord :Vanlig psykisk sjukdom; CMD; Chefer; Könsskillnader; Könssegregation; Förebyggande åtgärder; Privat sektor; Regressionsanalys. Common mental disorders; CMD; Managers; Gender differences; Gender segregation; Preventive measures; Private sector; Regression analysis;

  Sammanfattning : Sjukfrånvaro till följd av vanliga psykiska sjukdomar (CMD) såsom utmattningssyndrom, ångest och depression fortsätter att öka. Chefer är enligt lag skyldiga att agera för att undvika sjukskrivning, men behöver ges förutsättningar att omsätta lagarna i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Introduktionsperioden för lärare. En jämförelse av strategier, processer och resultat i Sverige och Tyskland.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Vera Kockler; [2023-08-29]
  Nyckelord :induction period; novice teacher training; comparison; Sweden; Germany; framework; processes; outcomes; sociocultural theory;

  Sammanfattning : This study compares the novice teacher induction period schemes of Sweden and the federal state of Hesse in Germany and subsequently discusses the results from a sociocultural perspective. In line with this purpose, the study investigates how the two schemes are compared to each other with respect to (1) the frameworks that guide the induction, (2) the processes involved, and (3) the outcomes reported. LÄS MER

 5. 5. Microstructures and Compressive Strength of Lake Ice in Sweden A structural Documentation and Compressive Strength Analysis of Lake Ice Cores from Uppsala, using the SonReb Method

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Julia Ladefoged; [2023-08-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lake ice have been utilized by humans through centuries, as transportation routes and recreational activities to name a few (Sharma et al., 2019). Despite our frequent usage of lake ice there is a lack of extensive knowledge of it. LÄS MER