Sökning: "Structured bond"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Structured bond.

 1. 1. Att arbeta med nätverksplaceringar : En kvalitativ studie om socialsekreterares egna upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Helena Åkerlund; Sanna Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Kin placement; social worker; children; network; social work; Nätverksplacering; socialsekreterare; barn; nätverk; socialt arbete;

  Sammanfattning : Enligt svensk lagstiftning ska socialtjänsten i första hand beakta barnets nätverk såsom anhörig eller närstående om en placering blir aktuell så kallad nätverksplacering. Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om hur socialsekreterare upplever nätverksplaceringar. LÄS MER

 2. 2. Gröna obligationer och det verkliga bidraget till hållbar utveckling - En kvalitativ studie om hur finansiering med gröna obligationer påverkar hållbarhetsarbetet i svenska fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isak Eliason; Karl Ehrensky; [2019-10-25]
  Nyckelord :Green bonds; additionality; sustainability; agency theory;

  Sammanfattning : This study investigates how a green bond issuance may affect the sustainabilityactivities within a Swedish real estate company. The research question is based on adiscussion of additionality in terms of sustainable development. LÄS MER

 3. 3. Dörren på glänt - En kvalitativ studie av kuratorers upplevelser kring avslut av samtalskontakter inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Madeleine Imfeld; Carolina Schale; [2019]
  Nyckelord :Keywords: counsellor; health care; termination; attachment; caregiving system Nyckelord: kurator; hälso- och sjukvård; avslut; anknytning; omvårdnadssystemet; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examined how counsellors within Swedish health care experience termination of therapy. The study also examined the bonds which are established between counsellor and patient during the therapy sessions, specifically in which ways these bonds affected the counsellors’ experiences of termination. LÄS MER

 4. 4. Green Bonds: The Influence of Standards on the Use of Proceeds

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kuljira Sojisirikul; Ndey I Touray; [2019]
  Nyckelord :Green Bonds; Green Bond Principles; Climate Bonds Standard; use of proceeds; greenwashing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate how the current green bond standards influence the use of proceeds obtained from the issuance of green bonds. We also aim to explore the limitations of the standards and how the standards can be further improved to promote the development of the green bond market. LÄS MER

 5. 5. NÄR HUSSE SLÅR : En kvalitativ undersökning om socialtjänstens förutsättningar att inkludera sällskapsdjur i arbetet med våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Johanna Sinisalo; [2019]
  Nyckelord :Pet abuse; domestic violence; social service; the human-animal bond; the social support theory.; Våld mot sällskapsdjur; våld i nära relation; socialtjänst; bandet mellan människa och djur; teorin om socialt stöd.;

  Sammanfattning : Ett samband har påvisats mellan våld mot djur och våld i nära relation. Forskning betonar därför vikten av att yrkesverksamma besitter kunskap om detta samband som en del i att förebygga, identifiera och motverka våld i nära relation. LÄS MER