Sökning: "Structured swap"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Structured swap.

 1. 1. Anpassning till den lokala gastronomin : Japaners upplevelse kring kulturella skillnader mellan svenskt och japanskt uteätande på restaurang

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Niklas Sundström; Anton Hakala Bullerman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vad som händer då den japanska matkulturen möter den svenska. Syftet är att undersöka kulturella spänningen på individnivå då en person integrerar sig i en annan matkultur, med fokus på japaner. Studien baserades på semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. An Evaluation of Swedish Municipal Borrowing via Nikkei-linked Loans

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Robert Constantin; Denis Gerzic; [2018]
  Nyckelord :Municipal borrowing; Nikkei-linked loans; Multi-curve framework; Discounting curves; Forward curves; CVA; Monte Carlo simulation; Structured bond; Black and Scholes PDE; Structured swap;

  Sammanfattning : In this master thesis, we compare three different types of funding alternatives from a Swedish municipality's point of view, with the main focus on analysing a Nikkei-linked loan. We do this by analysing the resulting interest rate and the expected exposures, taking collateral into consideration. LÄS MER

 3. 3. Praktiskt styrnings- och integreringsarbete : En kvalitativ studie om hur chefer integrerar och styr inhyrd personal från bemanningsföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Theodor Eriksson Nyberg; Emil Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Intregrering; Styrning;

  Sammanfattning : Abstract This thesis touches on the questions of the integration and management by leaders, of employees employed via a staffing agency in Sweden. Staffing agencies has become more popular every year and the challenges from the employee-side and the staffing agencies are well documented. LÄS MER

 4. 4. Improving the processes in a warehouse : A case study

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Maria Mukhina; Kenneth Chah; Tingting Wang; [2015]
  Nyckelord :Value Stream Mapping; Warehouse Processes; Warehouse Management; Lean Warehouse; Benchmarking; Location of articles; Gemba; 5Whys;

  Sammanfattning : Title: Improving the Processes in a WarehouseBackground: For warehouses to perform as efficiently and effectively as possible, helping companies maintain a high service level and react to market changes, continuous improvement is necessary. This is achievable through amongst other methods, the analysis of operations to identify wasteful activities and eliminate them. LÄS MER

 5. 5. Kompetensutveckling för ökad innovationsförmåga i småföretag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Christin Ankarstrand; Johanna Egenor Lohman; [2014]
  Nyckelord :interaction; learning from each other; competence development project; innovation; bounded rationality.; samverkan; lära av varandra; kompetensutvecklingsprojekt; innovation; begränsad rationalitet.;

  Sammanfattning :  De senaste åren kan vi se ett ökat intresse för lärande i organisationer och kompetensutveckling. Detta menar många forskare och beslutsfattare är en väsentlig del för produktivitet, konkurrenskraft och innovation. LÄS MER