Sökning: "Structured swap"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Structured swap.

 1. 1. An Evaluation of Swedish Municipal Borrowing via Nikkei-linked Loans

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Robert Constantin; Denis Gerzic; [2018]
  Nyckelord :Municipal borrowing; Nikkei-linked loans; Multi-curve framework; Discounting curves; Forward curves; CVA; Monte Carlo simulation; Structured bond; Black and Scholes PDE; Structured swap;

  Sammanfattning : In this master thesis, we compare three different types of funding alternatives from a Swedish municipality's point of view, with the main focus on analysing a Nikkei-linked loan. We do this by analysing the resulting interest rate and the expected exposures, taking collateral into consideration. LÄS MER

 2. 2. Improving the processes in a warehouse : A case study

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Maria Mukhina; Kenneth Chah; Tingting Wang; [2015]
  Nyckelord :Value Stream Mapping; Warehouse Processes; Warehouse Management; Lean Warehouse; Benchmarking; Location of articles; Gemba; 5Whys;

  Sammanfattning : Title: Improving the Processes in a WarehouseBackground: For warehouses to perform as efficiently and effectively as possible, helping companies maintain a high service level and react to market changes, continuous improvement is necessary. This is achievable through amongst other methods, the analysis of operations to identify wasteful activities and eliminate them. LÄS MER

 3. 3. Kompetensutveckling för ökad innovationsförmåga i småföretag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Christin Ankarstrand; Johanna Egenor Lohman; [2014]
  Nyckelord :interaction; learning from each other; competence development project; innovation; bounded rationality.; samverkan; lära av varandra; kompetensutvecklingsprojekt; innovation; begränsad rationalitet.;

  Sammanfattning :  De senaste åren kan vi se ett ökat intresse för lärande i organisationer och kompetensutveckling. Detta menar många forskare och beslutsfattare är en väsentlig del för produktivitet, konkurrenskraft och innovation. LÄS MER

 4. 4. Aktieindex - en varumärkesanvändning i förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cecilia Berggren; [2012]
  Nyckelord :Immaterialrätt; intellectual property; varumärke; trademark; aktieindex; stock index; strukturerad produkt; structured product; varumärkesanvändning; trademark use; varumärkesintrång; Nasdaq OMX; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Immateriella rättigheter utgör en väldigt viktig komponent på den globala markanden och enorma investeringar ligger ofta bakom uppkomsten och underhåll av starka varumärken. Detta skapar givetvis starka incitament att bevaka och skydda dessa varumärken och i den mån det går att reglera tredje mans användning genom exempelvis licenser. LÄS MER