Sökning: "Structured test"

Visar resultat 1 - 5 av 441 uppsatser innehållade orden Structured test.

 1. 1. Självförmågans påverkan på upplevd stress bland gymnasieelever

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Martin Svensson; Cengizhan Caglayan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet är att undersöka elevers upplevda självförmåga och stress i gymnasiet. Den här studien handlar primärt om hur stressnivån hos gymnasieelever påverkas av deras självförmåga. LÄS MER

 2. 2. A quantitative study to assess the knowledge and reasons of smoking among young people in Sweden.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jaswinderjit Kaur; [2021]
  Nyckelord :Smoking; Reasons; Young people; Sweden;

  Sammanfattning : ABSTRACT   ADDICTION IS A SPECIAL KIND OF HELL. IT TAKES THE SOUL OF THE ADDICT   AND BREAKS THE HEARTS OF EVERYONE WHO LOVES THEM” Research problem: A quantitative study to assess the knowledge and reasons of Smoking among young people in Sweden       The aim of the study is to assess the reasons for smoking among young people in Sweden. LÄS MER

 3. 3. The Kiruna town move : Unearthing the possibilities for full-scale fire tests

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Henrik Pettersson; Adam Thörn; [2021]
  Nyckelord :Full-scale fire tests; Kiruna town move; SFPE roadmap; Fire tests; Kiruna s housing-stock; Fullskaliga brandförsök; Kiruna stadsflytt; Brandförsök; Kirunas Byggnadsbestånd;

  Sammanfattning : The work with this thesis started during the last semester at the Fire Protection Engineering program at Luleå University of Technology. Kiruna has relied on the iron ore resources of Luossavaara and Kiirunavaara since the creation of the town. The iron ore stretches underneath the current city center. LÄS MER

 4. 4. Studenters upplevelser av Kungliga Tekniska högskolansdigitala lärandemiljö : En explorativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Anders Wallin; [2021]
  Nyckelord :Learning management system; LMS; survey; Canvas; LMS; lärplattform; utvärdering; Canvas;

  Sammanfattning : Utbildning och undervisning har förändrats genom tiderna och många olika redskap har använts. Digitala lärplattformar är ett av dessa redskap. KTH:s lärandemiljö har utvidgats med en digitallärplattform, där Canvas är en del. LÄS MER

 5. 5. Challenging tradition : Teaching English in Sweden without the influence of National Testing

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Robin Österberg; [2021]
  Nyckelord :upper secondary school; national tests; standardised testing; English teaching; Sweden; teacher autonomy; assessment; interviewer effect; teaching to the test; reactivity theory; Campbell’s Law;

  Sammanfattning : When the Swedish school system met with the novel experience of cancelled the annual national tests in spring 2020, teachers across the country were forced to adapt to teaching without this traditional support. Due to English being one of the subjects required to administer national tests, upper secondary school English teachers were immediately affected. LÄS MER