Sökning: "Strukturell analys"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Strukturell analys.

 1. 1. Trendigt : En undersökning av värdeord i reklam för skönhetsprodukter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Juliana Akello; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att granska modern reklam och dess spegling av genus i vårt samhälle. Språk är ett verktyg som påverkar alla individer och i reklam kan språket ofta användas manipulativt. LÄS MER

 2. 2. Helt seriöst : En undersökning av avsteg från en normenlig språkhantering inom populärmusiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Cathrin Skogh; Blubb Svensson; [2018]
  Nyckelord :Grammatik; språkvetenskap; populärmusik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Uppsatsen undersöker vilka typer av avsteg från en normenlig språkhantering som finns i några utvalda svenska populära låtar, detta för att man inte tänker eller är uppmärksam på vad det är låttexten egentligen säger eller hur grammatiskt korrekt den är. Det är snarare så att man enbart hänger med i rytmen och därmed anser att texten tillsammans med musiken är fängslande vilket gör att låten i sin helhet är medryckande. LÄS MER

 3. 3. Tidig entreprenörsinvolvering: Samverkan i projekteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Linn Nilsson; Louise Tallberg; [2018]
  Nyckelord :Early contractor involvement; upphandling; byggentreprenad; projektering; management; process; samverkan; Västlänken;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker Early Contractor Involvement (ECI) som är en ny samverkansmetod vilken är avsedd att hantera komplexiteten i samhället och handskas med problematiken inom den svenska byggindustrin. ECI syftar främst till involvering och användning av entreprenörens expertkunskaper i projekteringen för projektet. LÄS MER

 4. 4. ”Det här budskapet kommer ju inte att nå fram till dom männen som skulle behöva det” : En studie om mäns upplevelser av #metoo

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elisabeth Lockner; Isabelle Ståhl; [2018]
  Nyckelord :#metoo; svårigheter; påverkansfaktorer; förändring; ambivalens; manliga hierarkier; feministiska rörelser; feministiska män;

  Sammanfattning : I den här undersökningen syftade vi till att fånga en grupp mäns upplevelser av det digitala fenomenet #metoo. Vad har dessa män upplevt för svårigheter i samband med #metoo samt hur de har upplevt att #metoo har påverkat dem. Informanterna i studien valdes via ett strategiskt urval. LÄS MER

 5. 5. Stora byggföretags väg mot organisatorisk ambidextri : En fallstudie i hur stora byggföretag kan hantera balansen mellan utforskande och utnyttjande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Adam Philippsthal; Carl Bergström; [2018]
  Nyckelord :Ambidexterity; Exploration; Exploitation; Construction industry; Ambidextri; Utforskande; Utnyttjande; Byggindustrin;

  Sammanfattning : Syfte – Studiens syfte är att öka förståelsen för hur utforskande och utnyttjande bör hanteras på olika organisatoriska nivåer i byggindustrin. Studien identifierar framgångsfaktorer och förutsättningar i den projektbaserade byggindustrin samt tillhandahåller ett ramverk för hur byggföretag tar första stegen mot organisatorisk ambidextri. LÄS MER