Sökning: "Strukturell analys"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Strukturell analys.

 1. 1. Socialtjänstens arbete med unga män som utövar våld : En kvalitativ studie om socialtjänstens förändringsarbete

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Lisa Nordh Hedenskog; Josefin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Socialsekreterare; förändringsarbete; våld; samverkan; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Varje år avlider cirka 200 000 unga i åldrarna 10 – 29 till följd av ungdomsvåldet i världen, och våldet är den fjärde största orsaken till att unga människor avlider. Detta skapar inte bara konsekvenser som påverkar våldsutövaren, offren och deras familjer, utan även strukturellt i samhället på lång sikt. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse och erfarenhet av kommunikationsmodellen SBAR : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Natalie Johnsson; Moa Peedu; [2020]
  Nyckelord :Communication; Experience; Nurse; Perception; SBAR; Erfarenhet; Kommunikation; SBAR; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ineffektiv och bristande kommunikation är den främsta bidragande faktorn till vårdskador. Standardiserad kommunikation resulterar i förbättrad patientsäkerhet och vårdkvalité. En väl beprövad kommunikationsmodell är SBAR, situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendation. LÄS MER

 3. 3. Information om odling för barn

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ida Sandell; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte har varit att ta reda på hur informationsmaterial om odling kan utformas språkligt för barn mellan 3–6 år för att de ska kunna ta till sig informationen, samt hur samspelet mellan text och bild kan öka barnens intresse för ämnet.Under arbetets gång jag utfört en intervju med en förskollärare, en deltagande observation på en förskola och två textanalyser – strukturell analys och stilanalys. LÄS MER

 4. 4. Design and analysis of wing mounts for a Formula Student racecar

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Rand Renwar; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report covers the concept production of the mounts for a rear wing of a Formula Student racecar. A structural analysis was also executed of the whole wing. KTH Formula Student’s aerodynamical group requested that this would be done since this part would be better done if it was to be done by someone who inherits better mechanical knowledge. LÄS MER

 5. 5. Digital Inclusion on the Agenda : An analysis of the final stage of diffusion of electronic identification in Sweden

  Magister-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Jessica Englund; Evelina Hådén; [2019]
  Nyckelord :Digital Divide; Diffusion of Innovation; Electronic Identification; Information and Communication Technology; Late Adoption; Laggards; Digitala Klyftan; Innovationsspridning; Elektronisk Identitetshandling; Informations och Kommunikationsteknik; Eftersläntrare;

  Sammanfattning : As digitalisation continues to spread, the impact technology has on society is evident. In Sweden, digitalisation has led to the end of analog options forcing individuals to rapidly adapt to new technologies. For this reason, the diffusion of electronic identification (eID) as a critical technology occurred at an accelerated rate. LÄS MER