Sökning: "Strukturell diskriminering"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Strukturell diskriminering.

 1. 1. En upprepande slump eller ett andrafierande mönster? - En undersökning om strukturell diskriminering på grund av etnisk tillhörighet inom domstolsväsendet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tanja Danilova; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; strukturell diskriminering; rasism; andrafiering; de andra ; negativ särbehandling; påföljdsbedömning; påföljdsval; straffmätning; diskurspsykologisk analys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Over the past decades, The Swedish National Council for Crime Prevention has conducted two studies showing that immigrants in Sweden and people with foreign backgrounds are overrepresented amongst crime suspects. As migration to Sweden increases these studies have received more attention. LÄS MER

 2. 2. Sverige: ett jämställt paradis? : En kvantitativ studie om könsskillnaderna i det svenska arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Samantha Bwanika; Eleonora Lagerkvist; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; politik; humankapital; könssegregation; genus;

  Sammanfattning : Skillnaden mellan kvinnor och män i det svenska arbetslivet har förändrats sedan början på 60-talet. Jämställdhetspolitiken har haft som mål att minska dessa skillnader och flera insatser som stärker jämställdheten mellan män och kvinnor har genomförts. LÄS MER

 3. 3. Strukturell diskriminering i svenska högskolor och universitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hana Faidi; Chamiram Isaac; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to investigate if structural discrimination exists in Swedish universities and if this is connected to lack of a representative bureaucracy. To achieve this goal, we have analysed students appeals to see if examiners in their role as bureaucrats approve or reject them. Our focus was on gender and ethnic differences. LÄS MER

 4. 4. Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden : Hur diskrimineras afrosvenskar i arbetslivet?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Amal Osman; [2020]
  Nyckelord :Afrosvenskar; etnisk diskriminering; rasism; strukturell diskriminering;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker och belyser etnisk diskriminering på arbetsmarknaden, med särskilt fokus på gruppen afrosvenskar. Att utsättas för diskriminering är förbjudet enligt svensk lag. Emellertid är etnisk diskriminering en omfattande och rådande problematik i samhället. LÄS MER

 5. 5. Now you see it, now you don’t - A literature-based study on identifying normative whiteness in relation to structural racism and social determinants of health

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Laura Voutilainen; [2019-08-01]
  Nyckelord :whiteness; critical race and whiteness studies; social determinants of health; public health; structural racism; vithet; kritiska ras- och vithetsstudier; hälsans sociala bestämningsfaktorer; folkhälsovetenskap; strukturell rasism;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strukturell rasism betraktas alltmer som en central faktor för skillnader i hälsans sociala bestämningsfaktorer. Att eliminera sådana strukturer kan därmed ses som ett centralt mål för att nå jämlik hälsa för alla med lika villkor. Rollen av normativ vithet har dock inte ännu betraktats som en faktor inom folkhälsoområdet. LÄS MER