Sökning: "Strukturella villkor"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Strukturella villkor.

 1. 1. "Det är svårt att sälja in sig på en marknad med den billigaste varan." : En fallstudie av Ross Tensta gymansium och strukturernas påverkan på en skolas förutsättnignar.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tilde Jansson; [2020]
  Nyckelord :Skolsystem; struktur; aktör; Bourdieu; symboliskt kapital; skolmarknad;

  Sammanfattning : Min uppsats är en fallstudie av den före detta gymnasieskolan Ross Tensta gymnasium där jag med hjälp av insamlad empiri som omfattar såväl intervjuer, policydokument och mediematerial analyserat vilka strukturella faktorer som var med och påverkade skolans villkor. Syftet med uppsatsen har varit att analysera och diskutera vilka eventuella konsekvenser det marknadsstyrda skolsystemet tar sig uttryck i praktiken. LÄS MER

 2. 2. EU-Vietnam Free Trade Agreement - A study of EVFTA’s impact on authoritative control in Vietnam’s business environment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ida Köhler; [2020]
  Nyckelord :Public international law; international trade law; Vietnam; EU; EU-Vietnam Free Trade Agreement; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vietnam’s and the EU’s history of regulated trade relations emanates from 1996 when the first bilateral agreement covering trade entered into force between the parties. The bilateral trade relationship has developed ever since. LÄS MER

 3. 3. Romska barns rätt till utbildning – som jämlika deltagare : En uppsats om att främja rättvisa och bryta strukturell diskriminering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Langhammer Milly; [2019]
  Nyckelord :Structural discrimination; social justice; roma; the right to education; equality.; Strukturell diskriminering; social rättvisa; romer; rätten till utbildning; jämlikhet.;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas strukturell diskriminering av romska barn i utbildningsystemet i tre europeiska länder. Syftet med uppsatsen är tvåfaldigt. LÄS MER

 4. 4. Strukturella villkor: En åldersfråga : En kritisk åldersstudie om barns strukturella villkor utifrån kommunala hemsidors information om behandling vid spelproblem

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Caroline Ärleskog; [2019]
  Nyckelord :Gambling problems; information; power; age; children; structural conditions; Spelproblem; information; makt; ålder; barn; strukturella villkor;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att utifrån ett kritiskt åldersperspektiv beskriva och belysa ålderskategorin barns strukturella villkor utifrån kommunala hemsidors information om behandling vid spelproblem. Studien har en kvantitativ karaktär och för att besvara studiens frågeställningar genomfördes en innehållsanalys av kommunala hemsidor (N = 119). LÄS MER

 5. 5. RASISM INOM SJUKVÅRDEN OCH DESS PÅVERKAN PÅ PATIENTER & VÅRDGIVARE - Ett Resultat av det Vita Systemet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lovisa Thedéen; Timea Carlsson; [2017-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Att belysa rasism inom vården och dess strukturella och individuella påverkan påpatienten och vårdpersonalen.Bakgrund: Rasism och kolonialism i dåtid och nutid påverkar personers möjligheter i livet.De olika plan i samhället som rasismen visar sig på är starkt sammankopplade med normerom vithet. LÄS MER