Sökning: "Strukturerade Tomrum"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Strukturerade Tomrum.

 1. 1. Så mycket på spel. En studie om spels narrativa förmåga och funktion i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jon Alette; [2014-02-06]
  Nyckelord :Video Games; Narrative; Cybertext; Structured Blanks; Literature didactics; Spel; Narrativ; Strukturerade Tomrum; Litteraturdidaktik; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate and discuss the current state of game research and its potential usage in didactic situations. The essay is divided in two parts. Part one consists of an attempt to comment preceding contemporary game research and address possible myths that have been established. LÄS MER

 2. 2. Investeringsbeslut i mindre och medelstora företag : -Utformning och utvärdering av en flerdimensionell beslutsmodell

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Susanne Kalenius; Julia Svensson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Magisteruppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet, Ekonomistyrning, 4FE02E, VT 2010 Författare: Susanne Kalénius och Julia Svensson Handledare: Fredrik Karlsson Titel: Investeringsbeslut i mindre och medelstora företag – Utformning och utvärdering av en flerdimensionell beslutsmodell Bakgrund och problem: Omvärldsförändringar såsom snabbare teknikutveckling, ökat fokus på kompetensutveckling samt ökad betydelse av kundvärde och kvalitet har gjort att företags investeringsbeslut har blivit mer komplicerade. Investeringsbedömning har stor betydelse för företaget och innebär identifiering, utvärdering och val mellan olika investeringsalternativ. LÄS MER