Sökning: "Strukturerat test"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Strukturerat test.

 1. 1. Självförmågans påverkan på upplevd stress bland gymnasieelever

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Martin Svensson; Cengizhan Caglayan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet är att undersöka elevers upplevda självförmåga och stress i gymnasiet. Den här studien handlar primärt om hur stressnivån hos gymnasieelever påverkas av deras självförmåga. LÄS MER

 2. 2. Skolors didaktiska arbete med tidig läsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Leander; Therese Kajsjö; Åsa Gabrielsson; [2020]
  Nyckelord :avkodning; bedömning; fonologisk medvetenhet; kartläggning; kompetens; strukturerad undervisning; The Simple View of Reading; tidig läsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få en fördjupad kunskap om skolors didaktiska arbete med tidig läsundervisning samt vikten av god och relevant kompetens i arbetet med främjande aktiviteter för elevers läsutveckling. Studien baseras på en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer med 15 informanter från tre olika skolor från tre olika kommuner. LÄS MER

 3. 3. Affordances and challenges when creating a digital experience for people using smart watches with the intent of purchasing groceries

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Evelina Hedberg; [2020]
  Nyckelord :Wearables; Smartwatch; Experience-centered design; Grocery retail; Interaction; User experience; UX; Experience design quality;

  Sammanfattning : New technology is revolutionizing the retail industry by providing new conditions and questioning the traditional way of shopping. Wearable devices have gained popularity lately and smartwatches are one of the most popular among them [12]. LÄS MER

 4. 4. Risk Management in MedicalDevices: Hazard Identificationand Verification of MitigationControls

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Gislé Segura Roca; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During this project, the risk management of a medical device under development that deals with drug administration has been done. The aim of the project is to evaluate if part of the device is safe according to the current regulations in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Reducering av ställtid inom industriell målning : Med fokus på Lean-verktyg och implementering av ytterligare målerlina

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :ANTON BLIDGREN; KLARA FANNY STRANDELL; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Valbo Trä är ett svenskt företag inom träindustrin som erbjuder hyvling, impregnering och målning av trävaror. Industriell målning sker i anläggningen i Edsbyn samt Åshammar, varav den i Åshammar ska läggas ner. LÄS MER