Sökning: "Stuart Hall"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden Stuart Hall.

 1. 1. Ni kallar det galenskap, vi kallar det vardag - hur etablerade stereotypa föreställningar av Malmö omförhandlas i populärkultur

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Mia Hakim; [2020]
  Nyckelord :Stuart Hall; Representation; Stereotyper; Populärkultur; Ideologikritik; Malmö; Memesofmalmö;

  Sammanfattning : Studien ämnade analysera uttrycken för en malmöitisk identitet på Instagram-kontot Memesofmalmö samt vilka idéer som dessa grundar sig på vad det gäller Malmö som stad och människorna som bor där. Detta genomfördes genom att applicera ett teoretiskt ramverk som främst utformades utifrån Stuart Halls representations teori och definition av stereotyper och praktiken av stereotypisering. LÄS MER

 2. 2. Ryssen kommer - Hur västerländsk rysskräck visualiseras och reproduceras i HBO-serien Chernobyl

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Anna Stohr; [2020]
  Nyckelord :representation; Den Andre; othering; Stuart Hall; HBO; Tjernobyl; rysskräck; Hollywood; The Other; Chernobyl; russophobia;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie av HBO-serien Chernobyl från 2019 och hur denna upprätthåller en i västerländsk media producerad för underhållning ofta förekommande stereotyp porträttering av Sovjetunionen och dess invånare. Studiens teoretiska utgångspunkt är centrerad kring filmteori och representationsteori och undersöker huruvida man genom othering i västerländska produktioner upprätthåller en bild av de forna sovjetiska länderna och dess invånare baserad på den uppfattning som lades till grund för i filmer producerade under kalla kriget. LÄS MER

 3. 3. Sweden will change even more : Analysing the representation of refugees and immigrants in Aftonbladet before and after the refugee crisis of 2015

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Sonko Carym; [2020]
  Nyckelord :Representation; Media; Immigration; Refugees; Analysis;

  Sammanfattning : This thesis is a qualitative study that seeks to investigate how refugees were represented in the tabloid newspaper Aftonbladet’s reports before and after the 2015 refugee crisis. The aim of the study is to find out if the representation of immigration in Aftonbladet changed after the 2015 refugee crisis and what differences and changes we can see in the media representation of the refugees before and after the crisis. LÄS MER

 4. 4. Framställning av samer i film : En kvalitativ innehållsanalys om framställningen av samer i spelfilmer producerade på 2000-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fanny Larsson; [2020]
  Nyckelord :Samer; samer i film; minoriteter i film; svenska samer; samisk historia; Keith Selby och Ron Cowdery’s trestegsmodell; samisk religion; Stuart Hall; religionsundervisning; Sameblod; Glada hälsningar från Missångerträsk; Klaus; Misa Mi.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur samer och deras religion framställs i fyra utvalda filmer producerade på 2000-talet. Metoden som används är en kvalitativ innehållsanalys. Undersökningen kommer analyseras utifrån semiotisk teori och teorin om representation och stereotyper av Stuart Hall. LÄS MER

 5. 5. “Det känns lite som tomma ord” : en kvalitativ intervjustudie om tolkning av budskap i Victoria´s Secrets inkluderande arbete

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Alice Nihleen; Alexander Ståhle Koppang; [2020]
  Nyckelord :Victoria´s Secret; Stuart Hall; representation; budskap; tolkning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Arbetet ämnar att undersöka hur det kritiserade företaget Victoria’s Secrets försök att bli mer inkluderande tas emot och tolkas. Mer specifikt utgörs arbetet av en studie över hur en kampanj Victoria’s Secret gjorde 2019, med syfte att porträttera företaget som mer inkluderande, tas emot och tolkas. LÄS MER