Sökning: "Stuart Sanchez"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stuart Sanchez.

  1. 1. Value Creation in the Content Provider Industry

    H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

    Författare :Samuel Podlipsky Sánchez; Hermann Stuart Fuquen Gonzalez; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER