Sökning: "Student dropout"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Student dropout.

 1. 1. PREVENTIVE STRATEGIES AGAINST STUDENT DROPOUT IN SECONDARY SCHOOL IN NACHINGWEA DISTRICT- TANZANIA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Douglas Kinyagu; [2020-09-08]
  Nyckelord :Student dropout; Preventive strategy; Secondary school education;

  Sammanfattning : Aim: The general purpose of this study is to examine perception and experience of schoolstaff concerning formal and informal preventive strategies undertaken to reduce studentdropout problem in secondary school in Nachingwea District – Tanzania.Theory: In order to understand the formal and informal preventive strategies undertaken byschool staff against student dropout problem at secondary school inNachingwea District -Tanzania, the current study is adopted Tinto’s model ofinstitutional departure (1993) as a theoretical perspective throughout the currentstudy. LÄS MER

 2. 2. The key to satisfaction in distance education : A qualitative study of how to achieve student satisfaction in distance-based education.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Daniel Johansson; Filip Smith; [2020]
  Nyckelord :E-learning; Interaction; Satisfaction; Distance Education; Expectation-confirmation theory; E-lärande; Interaktion; Nöjdhet; Distansutbildning; Expectation-confirmation theory;

  Sammanfattning : E-learning is something that has grown very fast for many years as today's technology is constantly evolving and gives us new opportunities. E-learning enables distance education in many ways and does this regardless of time and space. It represents a large part of today's education and therefore quality is important. LÄS MER

 3. 3. Främjande av skolnärvaro hos elever med hemmasittarproblematik i grundskolans senare år : en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Karl Ardeberg; [2020]
  Nyckelord :Early school leaving; ESL; school dropout prevention; school motivation; linguistic availability; KASAM; Hemmasittare; problematisk frånvaro; närvarohöjande åtgärder; motivation i skolarbetet; språklig tillgänglighet; KASAM;

  Sammanfattning : Nedanstående systematiska litteraturstudie är en studie av forskning rörande hemmasittarproblematik i grundskolans senare skolår. Syftet för studien är att genom en systematisk litteraturstudie undersöka vilka arbetssätt och förhållningssätt som aktuell forskning lyfter fram som framgångsfaktorer för att bryta hemmasittarproblematik och främja närvaro och motivation hos elever i grundskolans senare år i riskzon för permanentad frånvaro och utebliven gymnasiebehörighet. LÄS MER

 4. 4. Blir du inte sedd stannar du slutligen hemma : En studie om hälsofrämjande arbete med hemmasittande gymnasieelever för återgång till skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Lillevi Lund; Sara Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Dropout-students; upper secondary school; school absenteeism; health promotion work; Hemmasittare; gymnasieskola; skolfrånvaro; hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : Previous research about dropout-students where the student has a long absence from school shows different complicated causes to them staying at home. Non secondary education leads to less chances of work and eventually a worse quality of life, often related to mental illness. LÄS MER

 5. 5. Athletic Dropouts in Swedish Adolescence Female Handball Players

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Adam Bogren; Kevin Rodenburg Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Athletic experiences; Elite sporting schools; Former student-athletes; Holistic Athletic Career model; Push; pull; anti-push; anti-pull framework.; Atletiska erfarenheter; Elit idrottsgymnasium; Före detta student-atleter; Holistiska karriärsutvecklingsmodellen; Push; pull; anti-push; anti-pull ramverket.;

  Sammanfattning : According to Baron-Thiene and Alfermann (2015), there is a potentially high dropout number within female student-athletes, but they also implicate that only a few studies have focused on adolescent or young adults’ dropout from elite sports. The present study has chosen to explore factors influencing athletic dropout in former female handball players that has studied at an elite sporting school and to explore how the former student-athletes experience their chosen career paths post athletic dropout, using a qualitative post-positivistic and realistic approach. LÄS MER