Sökning: "Studenthousing"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Studenthousing.

 1. 1. Nytt visuellt system för kollektivkök : Hur kan struktur och gemenskap underlätta med städning ochmatlagningsredskap i ett kollektivboende för studenter?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Courtney Nyman-Amat; [2019]
  Nyckelord :kollektivboende; studentboende; gemensamt kök; struktur; förvaring; köksö; städning; matlagningsredskap; rumslig gestaltning;

  Sammanfattning : Detta är en studie på ett gemensamt kök för kollektivt och studentboende.Projektet är ett samarbete med företaget Omniplan. Omniplan är byggprojektörersom kommer att bygga ett nytt studentboende med gemensamma kök. Köket är enmötesplats för umgänge och sociala aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Studentbostäder i Jönköping - var och hur?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Giedre Marcinkeviciute; Magnus Lerstorp; [2009]
  Nyckelord :Studentbostäder; Jönköpings kommun; planlösning; tomtinventering; enkätundersökning; utformning; Kv.Lappen; Tenhult; Kabeland;

  Sammanfattning : Allt från artiklar i tidningar, till demonstrationer och ockupationer tyder på attbostadsbristen för unga och studenter är stor just nu. Till hösten 2009 väntas ovanligtmånga söka till högskolestudier runt om i landet och därför ligger det i tiden attundersöka vad man kan göra åt bristen på studentbostäder. LÄS MER

 3. 3. Ett studentbostadshus för att skapa integration mellan studenter i ett trivsamt boende med större gemenskap

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Lina Nabioff; Sigrid Salgueiro; [2009]
  Nyckelord :BY9913; Studenthousing; collective housing; drawing; corridors; apartments; BY9913; Studentboende; kollektivboende; ritningar; korridorer; lägenheter;

  Sammanfattning : The aim has been to create a new student housing where there should be more togetherness between people who live in the residents. The house will have more common areas for the integration of students for a pleasant stay in Växjö. We have concentrated on finding and solving the interior design of the joint surfaces. LÄS MER